Продукти

Реостат

Реостат
12 септември 2021

Реостатът е променлив резистор , който има подобна конструкция като тази на потенциометъра. Той използва само две връзки , дори когато има 3 крачета. Първата връзка е направена с единия край на съпротивителния елемент , а другата с регулируемото рамо (плъзгащия контакт). За разлика от потенциометрите , реостатите трябва да управляват голям ток, затова се използва резистивна жица, която се навива около изолацаионната керамична сърцевина и рамото се плъзга върху намотките.

Реостатите често се използват като устройства за управление на мощността. Днес  те вече не се използват за това , защото са ниско ефективни.

На фиг. 1 може да видите конструкцията на реостата. 

 

Разликата между потенциометъра и реостата е в това, за каква цел ще ги използваме в схемата. Ако искаме да управляваме голям ток , тогава ще използваме реостат, а потенциометър ще използваме например ако искаме да контролираме нивото на напрежение .

 

 

 

 

Видове реостати:

 

 

  1. Ротационен реостат – използва се за управление на мощност - виж фиг. 2 под статията.
  2. Плъзгащ реостат – използват се най-често за обучение в лабораторни среди - виж фиг. 3 под статията.

 

Всеки 3 изводен потенциометър може да бъде свързан като реостат , чрез свързване на подвижното рамо с другия край на резистивната траектория - виж фиг. 4 под статията.

 

На фиг. 5 може да видите графичните означения, които се използват за реостат в електрическите схеми.