Продукти

Терморезистор

Терморезистор
23 септември 2021

Терморезистор (термистор) е температурно чувствителен резистор, т.е. съпротивлението му се променя при промяна на температурата. Всички резистори имат известна зависимост от температурата , но за повечето резистори тази температурна зависимост се свежда до минимум, за разлика от термисторите, където е много голяма.


Съществуват два вида терморезистори:


NTC – термистор с отрицателен температурен коефициент, т.е. съпротивлението му намалява с нарастването на температурата;


PTC – термистор с положителен температурен коефициент, т. е. съпротивлението му нараства с нарастването на температурата.


NTC се използва, когато е необходима промяна в съпротивлението при широк температурен диапазон. Най-често се използват като температурно датчици(сензори).


PTC се използват, когато се изисква внезапна промяна в съпротивлението при определена температура. Те работят като превключвател на температура, например: от 60 до 120градуса. Това може да се използва за саморегулиращи нагревателни елементи, като двустепенно превключване от по-силно към по-слабо греене и обратно.
Същестувават различни видове корпуси за терморезисторите. Избират се спрямо това за какво ще се използва и при каква температура.

 

На фиг. 1 в галерията под статията  може да видите конструкцията на терморезистор.

 

Фиг. 2.1.  - схемно означение на NTC. 

Фиг. 2.2. - схемно означение на PTC.