Продукти

Видове бобини

Видове бобини
2 октомври 2021

Бобини с въздушни сърцевини – при тези бобини намотката не е разположена върху феромагнит, остава празна или е навита върху материал, който е немагнитен, като пластмаса, керамика и др. Тези бобини имат по-ниска индуктивност от тези с ферит, но се използват много често при високочестотни токове, защото се избягват загубите в сърцевината, характерни за по-високите честоти. Единствените загуби, които се появяват при тези бобини са в проводника.

 

Основните загуби в проводника са пречинени от :

 

- Скин ефект – при него се увеличава съпротивлението на проводниците

- Ефект на близост – при него се получава също увеличаване на съпротивлението на проводниците

- Паразитен капацитет – при достатъчно високи честоти този капацитет заедно с индуктивността на бобината, може да образува трептящ кръг,който ще разгледаме в някои от следващите статии.

За да се ограничи паразитния капацитет и ефекта на близост, бобините се конструират, така че да се избегне наличието на множество навивки едни върху други. Намотките на тези бобини често се ограничават до само един пласт, а между навивките се оставя празно пространство.

За да се ограничи съпротивлението причинено от скин-ефекта, намотките понекога се правят от метална лента или тръба, които имат по-голяма специфична повърхност, или повърхността на проводника се посребрява.

 

Фиг. 1 - Бобини с въздушна сърцевина - виж в галерията под статията.

Фиг. 2 - Бобина с феромагнитна сърцевина - виж в галерията под статията.

 

Бобини със сърцевина от листов материал – нискочестотните бобини често се правят от такъв материал, за да се предотвратят вихровите токове. Сърцевината е изработена от пакет от тънки листове електротехническа стомана, чийто повърности са изолирани. Тази изолация предотвратява вихровите токове между отделните листове и по този начин намалява загубите.

 

Фиг. 3 - Бобина със сърцевина от листов материал - виж в галерията под статията. 

 

Бобини с феритна сърцевина – за високи честоти,  бобините се правят със сърцевина от ферит.

 

Фиг. 4 - Феритна сърцевина за поставяне върху кабел - виж в галерията под статията. 

 

Бобина с тороидална сърцевина – тороидите се изработват изцяло от ферит или листов материал.

 

Фиг. 5 - Бобина с тороидална сърцевина - виж в галерията под статията. 

 

Дросел – той е конструиран специално да блокира високочестотния променлив ток в една електрическа верига, като в същото време позволява да преминат нискочестотни и постояннотокови съставки на електрическия сигнал.

 

Фиг. 6 - Дросели - виж в галерията под статията. 

 

Променливи бобини – при тях можем да преместваме магнитната сърцевина в и извън индукционните намотки. Чрез тази магнитна сърцевина можем да настроим стойността на индуктивността. Тези бобини се използват на места където е нужна настройка.

 

Фиг. 7 - Променлива бобина - виж в галерията под статията.