Продукти

Електрически предпазители

Електрически предпазители
2 октомври 2021

Електрическият предпазител или т.нар. бушон е устройство, което предпазва различни уреди и електрически вериги от претоварване и повреди.

 

Предпазителите се разделят в две групи:

 

  • Предпазители със стопяема жичка – те представляват тънка метална нишка в стъклено или керамично тяло. Когато през нишката протече по-голям електрически ток от допустимия, нишката изгаря и електрическата верига, която затваря предпазителя се прекъсва. - виж фиг. 1 в галерията под статията. 
  • Автоматични предпазители – при тях токът преминава по пластинка, направена от два слепени един към друг метала (биметална пластинка). При нагряване единият метал се разширява повече от другия, пластинката се огъва, при което електрическата верига се прекъсва. Като пластинката изстине, формата и се възстановява и след натискане на превключвателя предпазителят се включва отново. - виж фиг. 2 в галерията под статията. 

 

Основната разлика между двата вида предпазители е, че при този със стопяема жичка се налага подмяна на предпазителя, докато автоматичния може да се ползва многократно.

 

Има и трети вид предпазители, които са комбинация от двата типа. Представляват автоматичен бушон вграден в корпус за бушон със стопяема жичка. Те са направени са хората с по-стара жилищна инсталация, като по този начин няма да имат нужда да сменят цялото си електрическо табло, за да поставят автоматични бушони, а ще сменят самите предпазители с тази нова технология. - виж фиг. 3 в галерията под статията.