Продукти

Изправителен диод

Изправителен диод
2 октомври 2021

Диодът е електронен компонент с две крачета, който позволява протичането на ток само в едната посока. Двете крачета (извода) на диода се наричат анод и катод. За да пропусне диодът ток, трябва анодът да се свърже с положителния полюс на напрежение на източника на ток, а катодът с отрицателния полюс.

Днес диодите обикновено са направени от силиций и германий, в които е създаден PN преход.

Фиг. 1 - схемно означение на изправителен диод - виж галерията под статията. 

 

В един PN диод, електрическият ток може да тече от р-областта(анода) към n-областта(катода), но не и в обратната посока.

 

Изправителните диоди служат за преобразуване на променлив ток в постоянен – пропускат ток само в едната посока. Работят при ниски честоти (най-често между 50-60Hz), тъй като с нарастване на честотата се наблюдава увеличение на капацитивните токове и диодите губят изправителните си свойства.

Изправителните диоди имат голямо приложение в електроните схеми, като най-често се използва като основен елементи в един иправител на напрежение, чиято основна функция е преобразуването на променливото напрежение в постоянно.

Диодите често се използват за предпазване от свръхнапрежение. Също така диодите могат да се използват и за измерване на температура, тъй като свойствата им зависят от нея.

 

Всеки диод е предназначение да работи до определено напрежение и ток, при повишаването на които настъпва пробив в PN прехода им. Затова можем да ги разделим на мощни и маломощни изправителни диоди, а според монтажа на диода върху печатната платка имаме и smd диоди.

Фиг. 2.1. Маломощен изправителен диод (1N4007) – 1A / 700V - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 2.2. Мощен изправителен диод (SKR 100/12) – 100A / 1200V - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 2.3. Маломощен изправителен диод (1N4007) - SMD корпус  - виж в галерията под статията.