Продукти

Изправители

Изправители
2 октомври 2021

Изправителът е електрическо устройство, което преобразува променлив ток (AC), който периодично обръща посоката, в постоянен ток (DC), която тече само в една посока. Изправителите се изработват от свързването на изправителни диоди.

Токоизправителите имат много приложения, но най-често се срещат като компоненти на DC захранващи устройства. Много приложения на токоизправителите,като захранващи устройства за радио,телевизори,компютри и т.н. , изискват постоянен ток. В тези приложения изходът на изправителя се заглажда от електронен филтър, който може да бъде кондензатор, дросел или комплект от двете плюс резистор, последван от регулатор на напрежение, за да се получи постоянен ток.

 

Фиг. 1 Схемно означение на един от най-често използваните изправители (схема „Грец“) - виж галерията под статията. 

 

Фиг. 2 Схема „Грец“ , комбинирана в един корпус - виж галерията под статията. 

 

Фиг. 3.1. Полувълнов изправител с един диод - виж галерията под статията.

 

Регулирането на половината вълна изисква единичен диод в еднофазно захранване или три в трифазно захранване. Изправителите дават еднопосочен, но пулсиращ постоянен ток .

 

Фиг. 3.2. Пълен вълнов изправител с четири диода - виж галерията под статията.

 

Фиг. 3.3. Пълен вълнов изправител с два диода - виж галерията под статията.

 

Изправителните вериги могат да бъдат еднофазни и многофазни.

Еднофазните изправители често се използват за захранване на битови уреди, но за приложения с висока мощност се използват трифазни изправители. Трифазните също могат да приемат формата на полувълнова верига и верига с пълна вълна.

На изхода на всеки изправител имаме намалено напрежение спрямо входното. Това се дължи на спада от диодите, от които е изграден изправителя. За обикновените силициеви диоди спада на напрежение е около 0,7V , а за Шотки диодите(които ще разгледаме в някои от следващите статии) е около 0,3V.

 

Фиг. 4 Снимка от осцилоскоп, която показва входното(жълта линия) и изходното напрежение(зелена линия) след изправител и филтриращ кондензатор - виж галерията под статията.