Продукти

Параметри на електрическата верига

Параметри на електрическата верига
31 август 2021

При протичане на електричен ток през отделните елементи на електрическата верига се създават магнитно и електрическо поле , в които се натрупва известно количество енергия.

 

От друга страна , протичането на електрическия ток се съпровожда с преобразуване на електрическата енергия в неелектрическа.

 

За охарактеризиране на тези процеси се въвеждат т.нар. параметри на елементите на електрическата верига. Така например процесът на преобразуване на електрическата енергия в топлинна се характеризира с параметъра електрическо съпротивление R , който е присъщ на всички участъци на електрическата верига: източници , проводници и консуматори. При някои консуматори (нагревателни уреди , електрически крушки и др.) преобразуването в топлинна енергия е желан процес , но при източниците и проводниците това е нежелан процес. Това са т.нар. топлинни загуби.

 

За описването на процеса на създаване и разпадане на магнитното и електрическото поле се въвеждат параметрите индуктивност L и капацитет C.

 

Както бе отбелязано в Тема 1 активните елементи се характеризират с е.д.н.(или с противо е.д.н.). При протичане на ток през тези елементи се създават магнитни и електрически полета и част от електрическата енергия се превръща в топлинна. Следователно за описание на един активен елемент е необходимо да се използват и параметрите R,L,C.

Фиг.1 Електрическа верига с паралелно свързани R,L,C параметри - виж галерията

 

Елементите на електрическите вериги могат да бъдат линейни, когато параметрите им останат постоянни (независещи от електромагнитните процеси) и нелинеини (зависещи).

Обикновено линейно означава нещо право , в случая права линия , която описва характеристиката между напрежението и тока. Ако има увеличение на напрежението , тогава и токът ще се увеличи и обратно.

Фиг. 2  Характеристика на линейна верига - виж галерията

 

В нелинейната верига имаме крива , която описва характеристиката между напрежението и тока.

Фиг. 3  Характеристика на нелинейна верига - виж галерията