Продукти

Режими на работа на трансформатора

Режими на работа на трансформатора
18 октомври 2021

Когато първичната намотка на трансформатора е свързана с източник на напрежение (U1) , в зависимост от импеданса на консуматора включен във вторичната намотка, се определят следните режими на работа:

 

Режим на празен ход (ПХ) – импеданса на консуматора включен във вторичната намотка е безкрайно голям (Zk=¥), т.е. намотката е отворена и в нея не протича ток (i2 = 0).

Фиг. 1 Режим на празен ход - виж в галерията под статията. 

 

 

 

Натоварен режим – към вторичната намотка е включен консуматор с реални стойности на импеданса си (0< Zk <¥)  и в нея протича ток (i2 > 0).

Фиг. 2 Натоварен режим - виж в галерията под статията. 

 

 

Режим на късо съединение (КС) – в този режим изводите на вторичната намотка са свързани заедно. Създаденото късо съединение е еквивалентно на работа на намотката върху консуматор с нулев импеданс (Zk = 0).

Фиг. 3 Режим на късо съединение - виж в галерията под статията. 

 

** импеданс – на разговорен език „пълно съпротивление“ е величина, която се въвежда при анализа на линейни електрически вериги при при синусоидален ток. Импедансът е обобщение на електрическото съпротивление, включващ всички загуби от активни, индуктивни и капацитивни съставки във веригите.

Импедансът се изразява математически като сума от активното и реактивното съпротивление :

 

Z = R + jX

където:

Z - импеданс ;

R – активно съпротивление ;

X – реактивно съпротивление ;

j – имагинерна единица.