Продукти

Зумери

Зумери
18 октомври 2021

Зумерът е сигнално устройство, което има широко приложение в най-различни електронни устройства, като сигнализира чрез звук при извършването на някаква операция. В електрониката много често се среща например при натискането на бутон да се сигнализира чрез звук , че дадения бутон е натиснат.

 

Фиг. 1 - Корпус на зумер - виж в галерията под статията. 

 

Двата най-често използвани типа зумери са:

  • Магнитен зумер;
  • Пиезо зумер.

 

Магнитният зумер работи при по-ниско напрежение и по-високи токове (1.5 – 12V , >20mA) в сравнение с пиезо зумерите (12-220V, <20mA). В магнитният зумер, тока минава през намотка от тел, която произвежда магнитно поле. Гъвкавият феромагнитен диск се привлича към бобината, когато токът е на лице и се връща в позиция „почивка“ , когато токът не тече през серпентината. Звукът от магнитен зумер се произвежда от движението на феромагнитния диск по същия начин, по който конусът в говорителя произвежда звук.

Магнитния зумер е устройство, задвижвано от ток, но източникът на захранване обикновено е напрежение. Токът през бобината се определя от приложеното напрежение и импеданса в бобината.

 

Фиг. 2 Принцип на действие на магнитен зумер - виж в галерията под статията. 

 

 

Пиезо зумерите са конструирани чрез поставяне на електрически контакти на двете страни на диска от пиезоелектричен материал. Когато напрежението е приложено през двата електрода, пиезоелектричния материал механично се деформира поради приложеното напражение. Това движение на пиезо диска в зумера създава звук по подобен начин като движението на феромагнитния диск в магнитния зумер.

 

Пиезо зумерът се различава от магнитния зумер , тъй като се управлява от напрежение, а не от ток. Пиезо зумерът е моделиран като кондензатор, докато магнитния зумер е моделиран като намотка последователно с резистор.

 

Пиезо зумерът има сравнително линейна връзка между силата на входния сигнал и изходната аудио мощност, докато аудио изходът на магнитния зумер намалява бързо с намаляващ входен сигнал.

 

Фиг. 3 Графика, показваща връзката между задвижващия сигнал и аудио изхода при пиезо и магнитен зумер - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 4 Схемно означение на зумер - виж в галерията под статията.