Продукти

Светодиоди

Светодиоди
25 октомври 2021

Светодиодите са от типа диоди , които превръщат електрическата енергия в светлина. Накратко светодиодите са като малки електрически крушки, които изискват много по-малко мощност, за да светят. Също така са по-енергийно ефективни, така че не са склонни да се нагряват, както правят обикновените крушки. Това ги прави идеални за устройства с ниска мощност.

Светодиодите също както и обикновените изправителни диоди пропуска ток само в едната посока и когато няма ток, няма светлина. За наша радост това показва, че светодиода не може да бъде повреден ако объркаме поляритета, просто няма да свети.

 

Фиг. 1 Светодиод - виж в галерията под статията.

 

Положителната страна на светодиода се нарича „анод“ и се маркита с по-дълго краче. Отрицателната страна се нарича „катод“ . Токът тече от анода към катода и никога в обратна посока. От това колко ярко ще свети един светодиод зависи тока , който минава през него.  Ако свържете светодиод директно към източник на ток е възможно да дефектира. Ето защо е важно да се ограничи количеството ток, преминаващо през диода. Затова използваме последователно свързан резистор, който да ограничава тока , който преминават през светодиода.

 

 

Фиг. 2 Схема на свързване на светодиод - виж в галерията под статията.

 

Имаме светодиод в случая червен 5мм , както и източник на захранване, например батерия 9V, но как да подберем подходящ резистор , който да ограничи тока без да загрява самия той и да удължим живота на светодиода възможно най-много.

Първото нещо,което ще направим е да си начертаем или принтира таблица, която показва минимално,средно и максимално работно напрежение на различни цветове диоди:

 

 

Мин. Напрежение:

Средно напрежение:

Макс. Напрежение:

Червен светодиод

1.7V

2.2V

2.4V

Жълт светодиод

1.7V

2.0V

2.4V

Оранжев светодиод

1.7V

2.0V

2.4V

Зелен светодиод

1.8V

2.0V

2.4V

Син светодиод

2.8V

3.2V

3.5V

Бял светодиод

3.2V

3.4V

3.6V

Инфрачервен

1.0V

-

1.9V

 

Нашият съвет е да използвате винаги средната стойност на напрежение,защото ще свети добре и ще запазим диода дълги години здрав.

 

 

Формула за изчисляване на светодиоден резистор:

R = (Usource – Uled) / Iled

  • Usourceнапрежението на източника = 9V
  • Uled – работното напрежение на светодиода, избираме 2.2V
  • Iled – Тока през светодиода (5,10 или 20mA в зависимост от светодиода, който сме избрали). За в случая избираме 20

Просто заместваме по формулата и намираме стойността на резистора и да не забравим да превърнем mA-рите в ампери като разделим на 1000-> (20mA / 1000 = 0.02A).

R = (9V – 2.2V) / 0.02A

R = 6.8V / 0.02A = 340може да я закръглим на 330Ω

 

 

Формула за изчисляване мощността на светодиод:

P = 3.(Rled .Iled2)

И отново заместваме стойностите във формулата:

P = 3.(330Ω . 0,02A2)

P = 3.(330Ω . 0,0004) = 3.0,132 = 0,396W (вата)

 

 

 

Конструкция на светодиода:

 

Фиг. 3 Конструкция на светодиод - виж в галерията под статията

 

Светодиодите се изработват главно от полупроводниковия материал галиев арсенит (GaAs).

На повечето светодиоди има скосена част на корпуса , което показва отрицателната част т.е. катода.

 

Фиг. 4  Изображение, показващо скосената част на корпуса т.е. катода - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 5 Схемно означение на светодиод - виж в галерията под статията.