Продукти

Осцилатори

Осцилатори
30 октомври 2021

Осцилаторите – са генератори на сигнали с определена честота, които се използват от микроконтролерите.  Те управляват скоростта, с която процесорът изпълнява инструкции, скоростта на предаване на серийно-комуникационните сигнали, времето, необходимо за извършване на аналого-цифрово преобразуване и много други.

 

Осцилаторите биват:

 

  1. Вътрешни:
  • Верига от резистор и кондензатор;
  1. Външни:
  • CMOS часовник;
  • Кристален;
  • Керамичен;
  • Резистор-кондензатор;
  • Само кондензатор

 

Вътрешните осцилатори са по-добри, защото не са необходими външни компоненти и също така може да сме спокойни, че честотата е добре избрана, тъй като осцилатора е проектиран от същите хора, които са направили целия микроконтролер.

 

Фиг. 1 Схемно означение, корпус, еквивалентна схема на кварцов кристал - виж в галерията под статията.