Продукти

Ценерови диоди

Ценерови диоди
30 октомври 2021

Ценеровият диод е диод, който пропуска протичането на ток в обратна посока. Тези диоди са широко използвани в електронни устройства от всякакъв вид. Използват се за стабилизиране на дадено напрежение при нисък ток (откъдето  идва и другото му име „Стабилитрон” ), за защита от пренапрежение в някой случай и др.

Ценеровият диод има добре дефинирано обратно напрежение на разпад, при което може да работи без да се повреди.

Диодът работи като обикновеният изправителен диод , когато в свързан в права посока и има напрежение на включване между 0,3 и 0,7V. Когато диода е свързан в обратна посока , тока се увеличава до максимални стойности , определени от серийния резистор, след което той се стабилизира и остава постоянен в широк диапазон от приложено напрежение.

 

Фиг. 1 Характеристики на ценер диод 

 

Спецификации на ценеровия диод:

 

  • Напрежение – това е напрежението в обратна посока от 2.4V до около 200.
  • Максимален ток – 200микроА до 200А
  • Минимален ток – 5-10mA
  • Максимална мощност – най-често 400mW,500mW,1W,5W…
  • Толеранс на напрежението – обикновенно +/-5%
  • Температурна стабилност

 

Фиг.2  Схемно означение на ценеров диод - виж в галерията под статията. 

 

На фиг. 2 е показано за пример ценеров диод на 6.2V , показано е анода и катода , както и схемното означение.

На фиг. 3 са показани различни корпуси на ценерови диоди.

 

Фиг. 3 Различни корпуси на ценерови диоди - виж в галерията под статията. 

На корпусите от фиг. 3 е изписано напрежението на ценера, но има и такива на които не се изписва, а са направени с цветен код, за който се използват специални таблици, с които се определя какъв е диода..На фиг. 4  може да видите подобни диоди (smd) с цветна маркировка.

 

Фиг. 4 Ценерови диоди с цветна маркировка (smd корпус) - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 5 Таблица за определяне типа на диода - виж в галерията под статията.