• Начало
  • Новини
  • Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми
Продукти

Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми

Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми
31 август 2021

Електрическите вериги са съставени от реални устройства (източници, проводници, консуматори, измервателна и друга апаратура), свързани по определен начин. За да могат електрическите вериги да бъдат изобразени във вид на чертежи (схеми), се въвеждат съответните условни означения(символи) на отделните им елементи.

 

Електрическите схеми представляват графично(символично) изображение на реалните електрически вериги.

 

Съществуват различни електрически схеми. Те се различават една от друга в зависимост от предназначението им и начина на представяне на отделните елементи на веригата. Така например, когато искаме да отразим начина на свързване на елементите на веригата, както и техния вид, се използват т.нар. схеми на свързване. На фиг.1 е показана схема на свързване на електрическа верига.

Фиг. 1 Електрическа схема на свързване на верига - виж галерията

 

Други схеми, наречени принципни, служат за изясняване на принципа на действие на различен вид вериги или на част от тях.

Фиг. 2 Пример за принципна схема - виж галерията

 

Съществуват и т.нар. заместващи (еквивалентни) електрически схеми, които се използват при анализа на електромагнитните процеси в електрическите вериги.

В заместващите електрически схеми е отразена, от една страна начинът на свързване на нейните елементи, а от друга основните електромагнитни процеси, които се проявяват в отделните елементи и се описват чрез съответните параметри.

Фиг. 1.3. Пример за заместваща схема на трансформатор - виж галерията