Продукти

IGBT транзистор

IGBT транзистор
1 ноември 2021

IGBT транзистора представлява биполярен транзистор с  изолиран gate. Главно се използва като ключ за бързо превключване с висока ефективност. Състой се от 4-ри редуващи се слоя (pnpn), които се управляват от gate.

 

Фиг. 1 Структура на IGBT транзистор - виж в галерията под статията. 

 

Както споменхаме по-горе IGBT транзисторите са комбинация от gate и биполярен транзистор. Като gate служи за управлението на транзистора чрез по-високо напрежение, а БТ се използва като ключ за бързо превключване. IGBT транзисторите се използват в приложения със средна и висока мощност.

 

Фиг. 2 Схемно означение на IGBT транзистор - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 3 Еквивалентна схема.Корпуси на IGBT транзистори - виж в галерията под статията.