Продукти

Полеви транзистор

Полеви транзистор
2 ноември 2021

Полевият транзистор е електронно устройство, което използва електрическо поле за контрол на потока на тока. Това е транзистор, при който електрическата проводимост на активната област между два електрода или т.нар. „канал“, създаден целенасочено в полупроводников материал, се контролира от електрическо поле, създавано от трети електрод. Понякога полевите транзистори се наричат униполярни, защото за разлика от биполярните транзистори липсва инжекция на токоносители и електронният ток се определя или само от електрони или само от дупки. Понеже обикновено имат голямо входно съпротивление, полевите транзистори могат да се използват и като резистори, управлявани по напрежение.

 

Фиг. 1 - Корпус на полеви транзистор - виж в галерията под статията. 

 

Полевите транзистори са устройства с три извода (терминала, електрода): сорс (S), гейт (G) и дрейн (D).

Устройството се състои от активен канал, през който носителите на заряда, електроните или дупките протичат от сорса към дрейна. Техните клемни проводници са свързани към полупроводника чрез омични контакти.

 

Фиг. 2 - Структура на полеви транзистор - виж в галерията под статията. 

 

Проводимостта на канала е функция на потенциала, прилаган през терминалите на гейта и сорса.

Сорс – чрез него носителите влизат в канала. Токът влизащ в канала на S се означава с Is.

Дрейн – през него носителите напускат канала. Токът влизащ в канала D се означава с Id. Напрежението дрейн-сорс е VDS.

Гейт – модулира проводимостта на канала. Прилагайки напрежение на гейта можем да контролираме токът Id.

 

 

Принцип на действие:

 

При прилагането на напрежение към гейта сечението на проводящия канал се променя.

При полеви транзистор с проводящ канал от n-тип в случай на подаване на отрицателно напрежение на гейта проводящият канал се стеснява (транзисторът се запушва).

Подаването на положително напрежение на гейта привлича електрони към него и оформя проводящ (индуциран) канал. Транзисторът се отпушва и протича слаб ток. При малки напрежения е възможно чрез промяна на напрежението на гейта да се регулира проводимостта на канала. В този режим полевият транзистор действа като резистор. Ако обаче между сорса и дрейна се приложи по-голяма потенциална разлика, каналът започва да се затваря (транзисторът се насища).

Ако напрежението се покачи допълнително, пропорционално се увеличава и съпротивлението на канала, а токът остава постоянен и се определя от напрежението на гейта. В този режим полевият транзистор вместо като резистор работи като генератор на постоянен ток и може да бъде използван за усилвател.

 

 

Видове полеви транзистори:

 

  1. В зависимост от вида изолация между гейта и сорса:
  • С изолиран гейт (MOS транзистори). Тези транзистори са основни за цифровата схемотехника и поради нейното разпространение са най-масови.
  • С PN преход – гейта и канала образуват pn преход.
  1. Според вида проводимост на канала
  • P-канални
  • N-канални
  • Комплементарни МОП
  1. В зависимост от наситеността на канала с носители:
  • С изграден канал
  • С индуциран канал

 

Фиг. 3 Схемно означение на полеви транзистор - виж в галерията под статията.