Продукти

Диак

Диак
2 ноември 2021

Диак – името му идва от „диод за променлив ток” . Тъй като диаците са двупосочни устройства те нямат анод и катод, а се обозначават с А1/А2 или МТ1/МТ2.

 

Фиг. 1 Схемно означение на Диак.

 

Диака пропуска ток както в права , така и в обратна посока. Най-често се използва за дефинирано превключване на триак. Комбинацията диак-триак е много често срещана, пример за това са домашните димери за осветление, при които чрез диака се управлява триака, а той от своя страна регулира осветеността.

 

Когато възникне напрежение на пробив на диака, съпротивлението на компонента рязко намалява и това води до рязък спад на напрежение през диака и съответно повишаване на тока. Диакът ще остане проводим докато токът пред него не падне под определена стойност известна като „ток на задържане” . Когато токът през диака спадне под тока на задържане, диака се връща към своето високо съпротивление и става непроводим.

 

Повечето диаци имат напрежение на пробив от около 30V, но точните спецификации ще зависят от определения компонент.

 

 

Фиг. 2  Корпус на диак - виж в галерията под статията. 

 

Основното приложение на диака е да бъде в схема с триак (Фиг. 3)

 

Фиг. 3 Схема на регулатор за осветление изпълнена с диак-триак комбинация - виж в галерията под статията.