Продукти

Триак (Симистор)

Триак (Симистор)
3 ноември 2021

Триакът е устройство, което се използва за превключване и контролиране на променливо захранване в двете посоки на синусоидалната форма на вълната. Симисторите могат да се използват за управление на лампи, двигатели, нагреватели и много други товари.

Изводите на триака са: главен терминал(МТ1), вторичен терминал (МТ2), гейт(G – gate). Може да видите схемното означение на фиг. 1

 

Фиг. 1 Конструкция, схемно означение - виж в галерията под статията. 

 

Триакът може да провежда ток във всяка посока, когато получи импулс на гейта. На фиг. 2 е показано 4-те режима на задействане на триак.

 

Фиг. 2 Х-ка на 4-те режима на задействане на триак - виж в галерията под статията. 

 

 

Схеми, свързани с работата на триака:

 

Фиг. 3 Проста схема показваща триака като превключвател на променлив ток - виж в галерията под статията. 

 

Веригата показва триак, който е свързан като обикновен превключвател на променлив ток. Когато SW1 бъде в позиция „отворен” , триака също е отворен и ток не преминава през лампата. Когато SW1 се „затвори” , триака също се затваря чрез ток ограничаващ се от резистор R, и така пропуска ток до лампата.  Тъй като захранването е синусоидално , триака автоматично преминава от затворен в отворен режим, като през лампата не преминава никакъв ток, докато не премине отново в режим затворен. Това преминаване от отворен режим в затворен и обратно показва , че с помощта на триака можем да управляваме и двете половини на синусоидата.

 

Фиг. 4 Модифицирана верига за превключване с триак - виж в галерията под статията. 

 

Когато SW1 е в позиция С , диода ще забрани задействането на гейта от отрицателно напрежение, тъй като диода е в обратна посока. По този начин триакът произвежда само положително полуцикли и така лампата ще свети с половин мощност. И така, чрез тази схема можем да превключваме в режим „изключено” , „на половин мощност” и „напълно включено”.

 

Фиг. 5 Схема на фазов регулатор с триак - виж в галерията под статията. 

 

Потенциометъра VR1 се използва за управление на фазовото изместване на триака, който от своя страна контролира количеството напрежение, приложено към двигателя. Задействащото напрежение на триака се получава от VR1-C1 и диак. В началото на всеки цикъл С1 се зарежда от напрежението преминало през VR1 , след което се задейства диака, което от своя страна позволява С1 да се разреди в гейта на триака и така да го отпуши. След като триака заработи, той поема контрола за оставащия полуцикъл. Триакът се изключва автоматично в края на полуцикъла и процеса на задействане започва отново в следващия цикъл.