Продукти

Тиристор

Тиристор
3 ноември 2021

Тиристорът е полупроводников елемент, изработен от силиций. Той е четирислойно устройство с редуващи се PN области (PNPN). Има 3 извода – анод, катод и управляващ електрод (gate).

 

Фиг. 1 Структура на тиристор, еквивалентен модел на тиристорна структура, графично означение - виж в галерията под статията. 

 

Тиристотър може да бъде напълно включен или изключен, докато един транзистор може да е между състояние на включване и изключване. Това прави тиристорът неподходящ като аналогов усилвател, но идеален като превключвател.

 

Тиристорите са много чувствителни елементи и могат да се отпушат от различни условия. Едни от тези условия са: обратно пренапрежение, температура и др.

 

След като тиристорът е в отпушено състояние,  предава ток в права посока,  сигналът на управляващия електрод губи цялото управление, поради застопоряващото действие на двата вътрешни транзистора. Прилагането на какъвто и да е сигнал след това няма да има ефект, защото вече тиристора ще бъде отпушен. Дори и без никакъв сигнал на управляващия електрод , след като веднъж тиристора е отпушен с кратък импулс, той си остава в това състояние.  И така тогава, как можем да запушим тиристора ? След като тиристора веднъж е бил отпушен начина за запушването му е когато прекъснем захранващото му напрежение(тока на анода) или чрез външни средства като отваряне на прекъсвач.

 

 

Фиг. 2 Фазово управление на тиристор - виж в галерията под статията. 

 

Тиристорите са високоскоростни превключватели, които могат да заменят релетата в много вериги, защото нямат движещи се части, не се притесняват от корозия и замърсяване.

С тиристор може да управляваме превключването на двигатели, лампи, нагреватели и други товари.

 

Фиг. 3 Различни видове тиристори - виж в галерията под статията.