Продукти

Варикап

Варикап
3 ноември 2021

Варикапът е диод, на който вътрешния капацитет се променя с изменението на обратното напрежение. Варикапите винаги работят в обратен режим и са зависими от напрежението.

 

Фиг. 1 Варикап - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 2 Схемно означение на варикап - виж в галерията под статията. 

 

Графиката на фиг. 3 показва, че когато се увеличи обратното напрежение, капацитетът на диода намалява.

 

Фиг. 3 Графика описваща съотношението между обратно напрежение и капацитет - виж в галерията под статията. 

 

Варикапите се използват много често в радиочестотните вериги. Те осигуряват метод за промяна на капацитета в една верига чрез прилагане на контролно напрежение. Намират приложение и в RF филтрите – варикапите се използват, за да се прави настройка с тяхна помощ.  Други приложения на варикапите – генератори , честотни и фазови модулатори и др.

 

Фиг. 4 Различни корпуси на варикапи - виж в галерията под статията.