Продукти

Тунелен диод

Тунелен диод
4 ноември 2021

Тунелният диод е полупроводников диод, при който при увеличаване на напрежението, токът намалява.

 

Фиг. 1 Тунелен диод - виж в галерията под статията. 

 

Тунелният диод провежда ток както в права, така и в обратна посока. Това е устройство за бързо превключване и се използва при високочестотни схеми.

 

Фиг. 2 Схемно означение на тунелен диод - виж в галерията под статията. 

 

Тунелният диод най-често се изработва от германий с добавени примеси.

 

 

Фиг. 3 Конструкция на тунелен диод - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 4 V-A характеристика на тунелен диод - виж в галерията под статията. 

 

Графиката по-горе показва, че от U1 до U2 , стойността на тока намалява с увеличаването на напрежението.  Областта между U1 и U2 се нарича област на отрицателно съпротивление на диода.

Когато се приложи напрежение  през диода , по-малко  от напрежението на вградената област на изчерпване, тогава нито един електрон не преминава през областта на изчерпване и през диода протича нулев ток. (фиг. 5)

 

Фиг. 5 Нулев ток през тунелен диод - виж в галерията под статията. 

Фиг. 6 Малък ток през тунелен диод - виж в галерията под статията. 

 

При подаване на по-голямо напрежение през диода , енергийните нива на n и р областта се изравняват и така преминава максимален ток през  „тунелната зона”. (Фиг. 7)

 

Фиг. 7 Максимален ток през тунелен диод - виж в галерията под статията. 

 

Тунелният диод е високочестотен елемент, поради това се използва в приложения за бързо превключване. Най-големият му недостатък е , че работи на малък ток, заради това не е толкова предпочитан избор за много приложения.