Продукти

Фотодиод

Фотодиод
5 ноември 2021

Фотодиодът е полупроводников елемент, който преобразува светлината в електрически ток. Токът се генерира, когато фотоните биват абсорбирани (приети) във фотодиода.

Фотодиодите могат да съдържат оптични филтри, лещи и могат да са с голяма или малка повърхност. Имат по-бавно време за реакция, тъй като повърхостта им се увеличава (напр. Соларен панел).

Когато фотон с достатъчно енергия достигне повърхността на фотодиода, той създава двойка електрон-дупка, това е известно още като „ фотоелектричен ефект”

Общият ток минаващ през фотодиода е сумата на тока на тъкмо(ток, който се генерира при липса на светлина) и фототока(приетия от светлината ток), така че тока на тъкмо трябва да бъде сведен до минимум, за да се увеличи максимално чувствителността на устройството.

Материалът, използван, за да се изработи фотодиод е от съществено значение за определяне на неговите качества. Най-често използваните материали са:

  • Силиций;
  • Германий;
  • Галиев арсенид;
  • Оловен сулфид и др.

 

Фиг. 1 Фотодиод  - виж в галерията под статията. 

Фиг. 2 Схемно означение на фотодиод - виж в галерията под статията. 

 

Приложения на фотодиода:

 

  • Фотоволтаични системи;
  • Превключвате при наличие на светлина;
  • Управления на различни ел. Устройства (използва се като приемник);
  • Откриване на препядствие(обект) – Фиг. 3;
  • Оптрони(повече за тях в отделна тема).

 

Фиг. 3 Откриване на препядствие(обект) - виж в галерията под статията.