Продукти

Лавинен диод

Лавинен диод
5 ноември 2021

Лавиният диод е полупроводников диод, който се използва най-често за защита на електрически системи от излишни напрежения. Лавиният диод обикновенно се изработва от силиций. Конструкцията му е подобна като на ценеровия диод.

 

Фиг. 1 Схемно означение на лавинен диод - виж в галерията под статията. 

 

Лавиният диод позволява протичането на ток в права и в обратна посока, но протичането в обратна посока е възможно само ако обратното напрежение надвишава напрежението на пробив. Напрежението на пробив е състоянието, в което токът се увеличава внезапно. Надвишаването напрежението на пробив от напрежението в обратна посока се нарича лавинен ефект. Когато диода е свързан в права посока, работи като обикновен изправителен диод.

 

Фиг. 2 Лавинен диод - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 3 Мощен лавинен диод DSA17-16A/1600V/25A - виж в галерията под статията.