Продукти

Интегрални схеми

Интегрални схеми
6 ноември 2021

Най-просто казано интегралните схеми (ИС) представляват съвкупност от електронни компоненти (резистори,кондензатори,транзистори и др.) вградени в общ чип и свързани заедно, за да изпълняват определена цел. Целите, за които се използват са най-разнообразни като започнем от операционни усилватели(ОУ), 555 таймери, регулатори на напрежение, контролери за мотори, микроконтролери и процесори и много други...

 

Отвътре ИС е сложно наслояване на полупроводникови пластини, които се свързват, за да образуват транзистори, резистори и др. компоненти.

 

 

Корпусите на интегралните схеми са много различни. На фиг. 3  са показани различните  корпуси на ИС - виж в галерията под статията. 

 

Как да разберем кое "краче" на ИС е първо ?

Повечето ИС използват прорез или точка, за да покажат къде се намира първо "краче" . На някои ИС има и двете маркировки, на други само една от двете.

На фиг. 4 е показано точно какво да гледате, за да се ориентирате къде се намира пин 1. - виж в галерията под статията. 

След като знаете къде е пин 1 другите номерации се редуват последователно обратно на часовниковата стрелка. Вижте фиг. 5 в галерията под статията. 

 

Начини за монтиране на ИС:

1) Стандартен монтаж, когато пиновете на ИС минават през отвори и се запояват от долната част на платката;

2) Повърхностен монтаж (smd) , когато пиновете се запояват повърхностно, т.е. пиновете не минават от долната част на платката, а се запояват отгоре и.

Също така ИС могат да не се запояват, а да се поставят в цокли, които ще бъдат запоени. Цоклите за ИС са много полезни в случай на повреда в чипа. Чрез цокълът можем веднага да сменим чипа без разпояване. фиг. 6 - виж в галерията под статията.