Продукти

i2C комуникация

i2C комуникация
9 ноември 2021

Тази комуникация е предназначена да позволи на множество "подчинени ИС" да комуникират с един или повече "главни ИС" Протоколът е предназначение за комуникация само на къси разстояния в рамките на едно устройство. Изисква само два сигнални проводника  за обмен на информация.

 

i2C шината се състой от два сигнала: SCL и SDA.

 

SCL е тактовият сигнал(часовника), а SDA е сигнала за данни.

 

i2C има 7-битово адресно пространство с рядко използвано 10-битово разширение.

Според това дали даден бит е за четене или писане (read/write) се определя какво действие ще прави главното устройство и съответно подчиненото, кое ще предава и кое ще получава данни.

 

 

 

 

 

 

 

Условия за стартиране и спиране на i2C комуникацията:

 

- Предаването на данни ще започне, когато главното устройство превключи SDA от  1 на 0. След това и SCL.

 

- Спирането на предаването на данни ще се случи ,когато SCL премине от 0 към 1 , след това и SDA.

 

Когато главното устройство записва върху подчиненото е 0 , а ако чете е 1.

 

Когато прехвърлянето на данни преключи , главното устройство ще изпрати стоп сигнал , след който шината ще влезе в режим на празен ход.