Продукти

Термодвойка

Термодвойка
13 ноември 2021

Термодвойката е електрическо устройство, което се състой от два различни електрически проводника. Широко използвани са за измерване на температура в различни устройства в промишлеността.

 

Фиг. 1 Термодвойка 

 

Термодвойките са съединение на два проводника, които генерират напрежение. Това напрежение се използва, за да се измери температура. Големината на напрежението зависи от видовете проводници, които се използват. Попринцип напрежението е в миливолти. Чрез специални формули, чрез измереното напрежение се изчислява и температурата.

 

Фиг. 2 Принцип на работа на термодвоиките - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 3 Тестване на термодвойка - виж в галерията под статията. 

 

На фиг. 3 е показано, как с помощта на мултиметър можем да тестваме изправността на термодвойка. Поставяне мултиметъра в обхват на mV и двете сонди към двата края на термодвойката. Като загреем върха на термодвойката на дисплея на мултиметъра ще ни покаже някаква стойност на напрежение в mV, ако термодвойката е в изправност.

 

Видове термодвоики:

 

На фиг. 4 са показани видовете термодвоики – проводниците, от които са изработени в процентно съотношение и обхвата на измерване на температура в Фаренхайт  и Целзий.

 

Фиг. 4 Таблица показваща видовете термодвоики - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 5 Цветен код на някои видове термодвоики - виж в галерията под статията. 

 

 

Приложение на термодвоиките:

 

Термодвоиките са с голям температурен обхват, което ги прави много широко приложими най-вече в промишлеността. Като например: измерване температурата в пещи, газови турбини, дизелови двигатели и всякакви машини машини от промишлеността и не само. Не са подходящи толкова за приложение с малък температурен обхват, например до 100 градуса, защото няма да са толкова прецизни при тези измервания. За подобни измервания се използват терморезистори и др.

Широко приложение свързано с електрониката е в поялниците ни. Там температурата е до 400-500градуса, което ги прави добър вариант за измерване и контролиране на температурата.

 

Фиг. 6 Термодвойка използвана в поялник - виж в галерията под статията. 

 

В много от мултиметърите на пазара се предлагат и модели с измерване на температура. За тази цел също се използва термодвойка,  най-често тип К.  (Фиг. 7)

 

Фиг. 7 Термодвойка използвана при мултиметър - виж в галерията под статията.