Продукти

Система Si

Система Si
2 януари 2022

Система Si е международна система за мерни единици. Когато изследваме света на електрониката тези мерни единици са много важни и позволяват на хората от цял свят да общуват и споделят своята работа и открития.

 

 

Величина

Найменование на мер. единица

Мерна единица - абривиатура

Време

секунда

s

Дължина

Метър

m

Маса

Грам

g

Температура

Келвин

К

Сила

Нютон

N

Табл. 1 Физически единици в Si

 

 

В работата ни с електроника много често ще се сблъскваме и с други величини. Виж табл. 2

 

 

 

Величина

Найменование на мер. единица

Мерна единица - абривиатура

Напрежение

Волт

V

Електрически ток

Ампер

А

Мощност

Ват

W

Топлинна енергия

Джаул

J

Електрически заряд

Кулон

С

Съпротивление

Ом

Ω

Капацитет

Фарад

F

Индуктивност

Хенри

Н

Честота

Херц

Hz

Табл. 2 Мерни единици използвани често в електрониката

 

 

Посочените мерни единици в таблици 1 и 2 са основни за споменатите величини, но всяка величина има и други мерни единици, в които могат да бъдат измерени. В таблица 3 са показани подобни варианти.

 

 

Префикси (символ)

Числово представяне

Степенно представяне

Кило(К)

1000

103

Хекто(h)

100

102

Дека(da)

10

101

Без префикс

1

100

Деци(d)

0.1

10-1

Центи(с)

0.01

10-2

Мили(m)

0.001

10-3

Табл. 3 Основни префикси

 

 

Префикси (символ)

Числово представяне

Степенно представяне

Йота(Y)

1 septillion

1024

Зета(Z)

1 sextillion

1021

Екза(Е)

1 quintillion

1018

Пета(P)

1 quadrillion

1015

Тера(Т)

1 trillion

1012

Гига(G)

1 billion

109

Мега(М)

1 million

106

Кило(К)

1 thousand

103

Табл.3.1 Префикси за голями стойности

 

 

Префикси (символ)

Числово представяне

Степенно представяне

Без префикс

1

100

Мили(m)

1 thousandth

10 -3

Микро(µ)

1 millionth

10-6

Нано(n)

1 billionth

10-9

Пико(p)

1 trillionth

10-12

Фемто(f)

1 quadrillionth

10-15

Atto(a)

1 quintillionth

10 -18

Зепто(z)

1 sextillionth

10-21

Йокто(у)

1 septillionth

10 -24

Табл. 3.2 Префикси за малки стойности

 

 

 

Как да преобразуваме от една мерна единица в друга?

Да вземем за пример  1ампер(А), искаме да го преобразуваме в милиампери.Знаем , че милиамперът е 1хилядна от ампера, следователно 1А = 1000mA. След това 1mA = 1000микроампера и т.н.  Тръгвайки в обратна посока , 1А = 0.001килоампер или 1000А = 1кА.

 

За преобразуването на една мерна единица в друга можем също така да използваме и похвата с преместването на десетичната запетая с 3 знака. Това е като да умножаваме или делим на 1000. Например: искаме да превърнем от кило в мега, десетичната запетая се премества 3 знака в ляво. 100 000kW = 100MW.

 

Когато искаме да преминем от по-голяма в по-малка единица, например от нано в пико, десетичната запетая я преместваме 3 знака вдясно. 1nF = 1000pF.