Продукти

Електромеханични релета

Електромеханични релета
2 януари 2022

Релето е електромагнитен превключвател, управляван от сравнително малък ток, който може да включи или изключи много по-голям такъв. Релето е електромагнит (намотка от жица, която се превръща във временен магнит, когато през него тече ток).

 

Релетата обикновено са нормално отворени (NO) и нормално затворени  (NC), както има и комбинация и от двете. Най-често срещани са нормално отворените. При тях при подаване на ток на бобината, електромагнита задейства контактната пластина като затваря веригата. 

 

Фиг. 1 Принцип на работа на електромеханично реле - виж в галерията под статията. 

 

 

Електромеханичните релета са с много широко приложение. Използват се за:

  • Защита (изключват при некоректни стойности на дадена система);
  • Включване на определени товари при определени условия(температура, ток,напрежение и т.н.);
  • Реле време – схема , която се настройва, кога едно реле да включи или да изключи даден товар;

 

 

Фиг. 2 Схемно означение на реле - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 3 Различни видове релета - виж в галерията под статията.