Продукти

Полупроводникови релета

Полупроводникови релета
2 януари 2022

Полупроводниковите релета изпълняват същата роля като обикновените електромеханични релета , но те нямат в конструкцията си механични части, а са изградено от полупроводници.

 

Фиг. 1 Полупроводниково реле - виж в галерията под статията. 

 

Един от основните компоненти на тези релета е оптрона. (повече за тях в друга статия). Той съдържа източник на светлина (светодиод) и фототранзистор или триак. Когато ток достигне до светодиода той светва и светлината се приема от фототранзистора/триака. След което приетата светлинна се преобразува в електрическа енергия.

 

Фиг. 2 Схема на полупроводниково реле - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 3 Начини на подаване на входен сигнал към полупроводниково реле - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 4 Подаване на променлив ток за входен сигнал - виж в галерията под статията.