Продукти

Как да използваме мултиметър?

Как да използваме мултиметър?
3 януари 2022

В този урок ще разгледаме използването на цифров мултиметър. Думата „мултиметър” се използва, защото с един такъв уред можем да мерим множество величини: ток,напрежение, съпротивление, капацитет, температура, честота, да проверяваме диоди и вериги. Има голямо разнообразие от мултиметри, всеки с различни възможности.

 

Според обхвата съществуват два вида цифрови мултиметри: с ръчен и автоматичен обхват. В днешният урок ще се спрем основно на ръчния обхват,като научите ръчния автоматичния ще ви е като детска играчка

 

Фиг. 1 Мултиметър с ръчен обхват. Източник: (sparkfun.com) - виж в галерията под статията. 

 

 

Обикновено дисплеите на мултиметрите са 4-ри цифрени и имат възможност да показват отрицателен знам.  „Голямото копче” с него можем да избираме величината , която искаме да измерим, като го завартим, така че да сочи към избраната от нас стойност. Също така към мултиметъра са добавени и две сонди (+/-), с които да правим нашите измервания. Ако мерим температура сондата е термодвойка.  Черната сонда е минус , а червената плюс. COM на мултиметъра е общ минус. В случая от фиг. 1 имаме порт 10А, което значи , че ако искаме да мерим ток до 10 ампера трябва да включим червената сонда в порта 10А. За всички други измерванията спрямо мултиметъра от фиг. 1 червената сонда се свърза както е показано на снимката.

 

Като за начало нека започнем с измерването на напрежение на АА батерия. Виж фиг. 2

 

Фиг. 2 Измерване на напрежение на АА батерия. Източник: (sparkfun.com) - виж в галерията под статията. 

 

Включваме сондите както е показано на фиг.2 , след което задаваме мултиметъра на стойност по-голяма от стойността на батерията. Като знаем , че батерията попринцип трябва да е около 1,5-1,6V ние поставяме копчето на обхват 2V или повече и задължително гледаме знака за постоянно напрежение , защото батерията е с поляритет +/- След като сме направили всичко това допираме черната сонда към (-)минуса на батерията , а червената към плюса (+). На дисплея ни се показва напрежението на батерията. Виждаме , че е изправна.

 

 

Фиг. 3 Обхвати при мерене на постоянно напрежение. Източник: (sparkfun.com) - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 4 Обхвати при мерене на променливо напрежение. Източник: (sparkfun.com) - виж в галерията под статията. 

 

 

При меренето на променливо напрежение принципа е същия просто поставяте копчето на обхвата за променлив ток , както е показано на фиг. 4. Ако мерите напрежение под 200V, може да използвате обхвата до 200V , но ако решите да мерите над 200, то тогава ще трябва да преминете на променлив обхват 600 или 1000V , зависимост от възможностите на мултиметъра. Не измервайте стойности над обхватите, защото може да повредите уреда. Бъдете много внимателни при меренето на променливо напрежение и ток.!!!

 

 

Измерване на съпротивление на резистор. Виж фиг. 5

 

Фиг. 5 Измерване съпротивлението на резистор с мултиметър. Източник: (sparkfun.com) - виж в галерията под статията. 

 

Просто вземете един резистор , поставете копчето на мултиметъра на омметър и допрете сондите към двата края на резистора (тук няма значение коя сонда на кое краче ще е). За да изберем обхват може да ползваме таблица с цветен код за резистори(има я в урока за резистори), с която можем да сметнем стойността на резистора който искаме да премерим. Ако например искаме да измерим 10К резистор ще поставим мултиметъра на обхват 20К.

 

 

При измерването на ток с мултиметъра трябва да се прекъсне веригата, т.е. ако имате +5V и маса, избирате да прекъснете единият край , например +5V. Как да го прекъснем. 5-та волта трябва да преминат последователно през двата края на мултиметъра, както е показано на фиг. 6

 

Фиг. 6 „Прекъсване” на веригата , за да се измери тока  минаващ през нея. Източник: (sparkfun.com) - виж в галерията под статията. 

 

 

След като прекъснем веригата поставяме сондите на правилното им място също така и копчето на подходящия обхват и на дисплея виждаме измерената стойност.

Лично ние за измерване на ток препоръчваме използването на амперклещи. Много по-надеждни и лесни за използване са. Не е нужно да се прекъсва веригата , както и възможностите им са много по-добри.

 

 

Фиг. 7 Измерване на постоянен ток с амперклеща- виж в галерията под статията. 

 

 

 

Как можем да проверим дали една верига не е прекъсната. С помощта на звукова сигнализация , която предлага почти всеки мултиметър на пазара. Виж. Фиг. 8

 

 

Фиг. 8 Звукова сигнализация за проверка на верига. Източник: (sparkfun.com) - виж в галерията под статията. 

 

 

Звуковата сигнализация ни помага да проверим дали сондите на мултиметъра са ни изправни, как става това? Просто допрете една до друга двете сонди и ако са безпроблемни ще чуете звукова сигнализация от зумер монтиран в самия мултиметър. След като сме проверили сондите и сме установили , че са изправни можем да проверяваме дадени кабели дали не са прекъснати като към единия край на кабел поставим едната сонда, а към другият край на кабела другата сонда(няма значение +/-), трябва да чуем звуков сигнал ако кабела е изряден и не прекъсва. Също така можем да проверяваме и писти на платки дали са прекъснати или не и т.н.

Съпротивление, ток, напрежение и звукова сигнализация са основните функции , които се използват в един мултицет. В следващи теми ще разгледаме , как можем да мерим капацитет, честота,температура,  диоди , транзистори и др. Също така за в бъдеще ще показваме как можете да си направите различни тестери за проверка на електронни компоненти. Ще бъде забавно, четете редовно!