Продукти

Елемент на Пелтие

Елемент на Пелтие
3 януари 2022

Елемент на Пелтие   е устройство, което има две страни. При подаване на постоянен  ток към елемента, едната му страна започва да се затопля, а другата съответно да се охлажда. Към „горещата” страна се добавя радиатор и в някой случай вентилатор, за да може да се контролира стайна температура, докато „хладната” част да е с температура под стайната. Колкото повече искаме да охладим, толкова повече охлаждащи елементи ще трябва да добавим към горещата страна, но това води до намаляване на ефективността на елемента.

 

Фиг. 1 Елемент на Пелтие - виж в галерията под статията. 

 

За изработката на елемент на Пелтие се използват два полупроводника от n и p тип. Двойките полупроводници са конфигурирани, така че да са свързани електрически последователно, а термично – паралелно.

 

Фиг. 2 Структура на елемента на Пелтие - виж в галерията под статията. 

 

 

*Забележка – обръщането на полярността ще доведе до обърнати „топли” и „студени” страни.

 

 

Почти всички елементи на Пелтие имат свой идентификационен номер (фиг. 3). Този номер показва размера, броя на двоиките полупроводници, максималния ток.

 

 

Фиг. 3 Идентификационен номер върху елемент на Пелтие - виж в галерията под статията. 

 

Както споменахме по-нагоре в темата, за да използваме елемент на Пелтие за дълъг период от време е необходимо да поставим охлаждащи радиатори, вижте пример за монтиране на такива на фиг. 4

 

Фиг. 4 Монтиране на елемент на Пелтие - виж в галерията под статията.  

 

 

Елементите на Пелтие се срещат в различни размери, както и работещи на различен ток. Основно захранващото напрежение постоянно  12V.

 

 

Фиг. 5 Различни видове елементи на Пелтие - виж в галерията под статията.

 

 

 

Елементите на Пелтие основно намират приложение за охлаждане, като например: диспенсъри за вода, хладилни чанти, хладилници за вино и др.

 

Фиг. 6  Хладилна чанта,в която се използва елемент на Пелтие - виж в галерията под статията.