Продукти

LM серия

LM серия
6 януари 2022

В тази статия ще разгледаме основните интегрални схеми от серията "LM". 

Като: LM317, LM324, LM337, LM339, LM358, LM386, LM393.

 

LM317 – е популярен, положителен регулатор на напрежение. Диапазонът му на изходно напрежение варира от 1.2V до 37V.

LM317 има 3 пинова конфигурация: вход,изход и регулиращ пин.

Фиг. 1 LM317 - пинове - виж в галерията под статията. 

 

Ако регулиращият пин е свързан към маса, изхода ще осигури напрежение 1.25V при максимални токове. За по-високи стойностти на изхода, регулиращия пин се свързва към резисторен делител между изхода и маса. От това следва формулата за изчисляване на изходното напрежение:

 

изход = V ref (1 + R L / R H )

 

Vref = 1.25V

Фиг. 2 Схема на свързване на LM317 - виж в галерията под статията. 

 

 

 

LM324 – е операционен усилвател, който работи като компаратор и се състой от четири независими усилвателя. Проектиран е с ниска мощност. Обхвата на работни напрежения започва от 3V, като може да достигне и до 32V.

 

Фиг. 3 Конфигурация на ИС LM324 - виж в галерията под статията. 

 

Всеки един от усилвателите в LM324 има два входа: инвертиращ и неинвертиращ , както и по един изход.

LM324 има 14 пина , които може да видите на фиг. 4.

 

Фиг. 5 Параметри на LM324 - виж в галерията под статията. 

 

Приложения на LM324:

 

 • Използват се като компаратори, т.е. чрез тях може да се сравнят два входни сигнала;
 • Като усилвател на даден сигнал;
 • В допълнение към различни схеми , които в състава си използват операционни усилватели.

 

Фиг. 6 Схема показваща използването на LM324 - виж в галерията под статията. 

Схемата от фиг. 6 ще я разгледаме по-подробно в някоя от следващите статии. Основно тази схема се използва за откриване на изгубен телефон/GSM до определен обхват.

 

 

LM337 – е популярен, отрицателен регулатор на напрежение. Диапазонът му на изходно напрежение варира от -1.2V до -37V .

LM337 има 3 пинова конфигурация: вход,изход и регулиращ пин.

 

Фиг. 7 LM337 – пинове - виж в галерията под статията. 

 

Ако регулиращият пин е свързан към маса, изхода ще осигури напрежение -1.25V при максимални токове. За по-високи стойностти на изхода, регулиращия пин се свързва към резисторен делител между изхода и маса. От това следва формулата за изчисляване на изходното напрежение:

 

изход = - V ref (1 + R L / R H )

 

Vref =  - 1.25V

 

Фиг. 8 Схема на свързване на LM337 - виж в галерията под статията. 

 

 

LM339 e интегрална схема, която служи за сравняване на две напрежения или токове на входа на компаратора.  Компараторът има два входа, които се сравняват един с друг, след което генерира диференциален изход като сигнали от високо или ниско ниво. Компараторите могат да бъдат изработени от различни електронни компоненти ( резистори, транзистори, диоди и т.н.)

LM339 има четири вградени компаратора. Интегралната схема е 14 пинова. На фиг. 9 е показан всеки един пин, както символното означение  и корпуса.

 

Фиг. 9 LM339 – пинове, символно означение, корпус - виж в галерията под статията. 

Фиг. 10 Схема, в която се използва LM339 - виж в галерията под статията. 

 

Когато първичното напрежение  е по-високо от 6V ,изходът ще бъде в състояние с високо напрежение. Така светодиода няма да мига и зумера няма да издава звук.

Когато първичното напрежение е по-малко от 6V , тогава светодиода ще свети, както и зумера ще издава звук. Нивото на напрежение и чувствителността на веригата могат да се контролират от потенциометъра.

 

Фиг. 11 Основни характеристики на LM339 - виж в галерията под статията. 

 

Приложения:

 

 • в захранващи блокове;
 • измервателни уреди;
 • генератори;
 • автомобилостроенето;
 • нискочестотни оптични усилватели;
 • zero crossing;
 • СМОS / TTL и др.

 

 

LM358 – е интегрална схема, състояща се от два операционни усилвателя (ОУ), независими един от друг. Този ОУ е подходящ ако искате с едно захранване да управлявате два усилвателя. От 3 до 32V.

LM358 е изграден с 8 пинова конфигурация, която може да видите на фиг. 12.

 

Фиг. 12 LM358 – описание на пиновете - виж в галерията под статията. 

 

LM358 намира доста широко приложение в много различни схеми. За пример ще дадем схема на аларма за автомобил, за да видите как действа ОУ.

В схемата като сензор за удар се използва пиезо сензор, който трябва да се монтира на вратата ,която искате да пазите. Логиката на схемата е проста, когато сензора за удар се активира ОУ активира зумера и той започва да издава звуков сигнал. С потенциометър R2 може да нагласите чувствителността на сензора.

 

Фиг. 13 Схема на аларма за автомобил,  използваща LM358 - виж в галерията под статията. 

 

 

LM386 -  e усилвател на мощност, използващ ниско напрежение.  За захранване може да се използва и батерия.

 

Фиг. 14 LM386 корпус - виж в галерията под статията. 

 

LM386 общо има 8 пина с различни функции един от друг. Пиновете и техните описания може да видите на фиг. 15. 

Фиг. 15 LM386 пинове - виж в галерията под статията. 

 

За да разберем вътрешната структура на интегралната схема може да видим фиг. 16.

 

Фиг. 16 Вътрешна структура на LM386 - виж в галерията под статията. 

 

Като говорим за LM386 не можем да не споменен и част от неговите приложения.

 • AM/FM радио усилватели;
 • Джобни усилватели на батерии;
 • Линейни драйвери;
 • TV звукови системи;
 • Серво драйвери и др.

Като за финал на нашата статия ще дадем примерна схема на усилвател, изграден на базата на LM386.

 

Фиг. 17 Схема на усилвател използващ LM386 - виж в галерията под статията. 

 

 

LM393 – е интегрална схема, която в състава си е изградена от два операционни усилвателя. Може да се захранва от едно или две напрежения, вариращи от 2 до 36V. Ако напрежението е двуполярно ще бъде +1/-1V до +18/-18V.

LM393 има 8 пина, всеки от който е с различни характеристики. Може да ги видите на фиг. 18. 

 

Фиг. 18 Пинове на LM393 - виж в галерията под статията. 

 

Как точно работи ? – LM393 e компаратор, който сравнява два входа и определя кой от тях е с по-голяма стойност.

Ще разгледаме схема, в която ще използваме фоторезистор, който да контролира делителя на напрежение. Когато веригата е изложена на ярка светлина, изходното устройство ще бъде изключено. Когато е поставена в тъмнина, изходното устройство ще се включи. Ако напрежението в инвертиращия терминал е по-високо, отколкото в неинвертиращия, изходът се включва. И обратно, ако напрежението в инвертиращия терминал е по-малко от неинвертиращия, изходът е изключен. За изходно устройство ще използваме светодиод.

Преди да преминем към осъществяването на схемата, нека да разгледаме конфигурацията на LM393 , дадена на фиг. 19.

 

Фиг. 19 Конфигурация на LM393 - виж в галерията под статията. 

 

Всеки от двата операционни усилвателя (ОУ) имат два входа и един изход. Тези ОУ са независими един от друг, така че всеки ще даде отделна изходна стойност. За нашата схема ще използваме само един от ОУ.

Какво трябва да направим? – Да захраним чипа – 4 и 8 пин. След това да зададем два входни сигнала, които да бъдат сравнени и на изхода да има крайна стойност. Ако към изхода свържем светодиод , той ще се включи , когато инвертиращото напрежение е по-голямо от неинвертиращото и ще се изключи , когато е обратното.

Да преминем към изграждането на схемата. Целта е , когато е тъкмо светодиода да се включи и когато светнем да се изключи.

 

Фиг. 20 Схема използваща LM393 - виж в галерията под статията. 

 

ОУ във веригата сравнява референтно напрежение с напрежението създадено от делителя на напрежение между фоторезистора и резистор 33К. Когато фоторезистора е изложен на светлина , неговото съпротивление пада доста под 30К, следователно по-голямата част от напрежението преминава към резистора 33К и по-малко преминава към фоторезистора. По този начин напрежението произведено от делителя е по-малко от референтното, което значи , че светодиода няма да се захранва. По време на тъмнина фоторезистора има много голямо съпротивление и по-голямата част от напрежението се разпределя през него. При това напрежението създадено в този случай от делителя ще включи светодиода, защото е над референтното напрежение.