• Начало
  • Новини
  • Последователно и успоредно свързване на високоговорители
Продукти

Последователно и успоредно свързване на високоговорители

Последователно и успоредно свързване на високоговорители
7 януари 2022

Понякога искате да добавите повече високоговорители към вашият усилвател. Например имате усилвател с два изходни канала, но желаете да използвате по 2 говорителя за всеки канал, вместо по един. Как става това, и как можем да го направим правилно, без да повредим нашия усилвател, ще разгледаме в тази статия.

 

Два са основните начини за свързване на повече говорители към крайно стъпало:

  1. Последователно свързване;
  2. Успоредно свързване.

 

 

Последователно свързване на високоговорители:

 

Да дадем просто пример: при два говорителя с импеданс 8Ω (пише го на магнита на повечето говорители) , свързани последователно  ще се получи краен импеданс от 16Ω.  На фиг. 1 може да видите нагледно как се свързват два говорителя последователно.

 

Фиг. 1 Последователно свързване на два високоговорителя към усилвател - виж в галерията под статията. 

 

 

Успоредно свързване на високоговорители:

 

За успоредното свързване ще вземем същия пример като при последователното. Имаме два говорителя с импедамс 8Ω , но в този случай ще ги свържем успоредното (виж. Фиг. 2)  и ще получим краен импеданс от 4Ω.

Внимание! Винаги гледайте импеданса, с който работи вашия усилвател, ако е над 8Ω, едно успоредното свързване на 8Ω-ви говорители ще повреди вашия усилвател, защото се получава краен импеданс от 4Ω, който в случая ще пропусне двойно повече ток.  За целта е препоръчително да преминете към последователно свързване, като ще получите краен импеданс от 16Ω.

 

Фиг. 2 Успоредно свързване на  два високоговорителя към усилвател - виж в галерията под статията. 

 

Запомнете също: при промяна на общият импеданс на натоварване ще се увеличи или намали изходната мощност на усилвателя. Успоредното свързване обикновено увеличава изходната мощност, докато последователното свързване обикновено намалява изходната мощност на усилвателя.