Продукти

Мостово и паралелно свързване на усилвател

Мостово и паралелно свързване на усилвател
7 януари 2022

Много често, когато искаме да повишим мощността на даден усилвател ние прибягваме към мостово или паралелно свързване на двата канала. Как става точно това, ще разгледаме в тази статия.

 

За целта на подобни свързвания ни е необходим стерео усилвател, изграден от две идентични крайни стъпала. Също така е важно двата минуса на усилвателя да са на една заземяваща шина (писта).

Много от професионалните усилватели имат вградени три режима на работа:

  1. Стерео режим – при този режим каналите работят „всеки за себе си“ ;
  2. Мостов режим – комбинира двата канала и така увеличава изходната мощност;
  3. Паралелен режим - комбинира двата канала, като изходния ток се удвоява, но напрежението остава същото.

В тази статия, както стана ясно от заглавието ще говорим за мостов и паралелен режим.

За да се преминава от един режим в друг, производителите на усилватели поставят прекъсвачи на задния панел, както и гравират схеми, с които показват къде и как да включите говорителите.

 

Мостово свързване на усилвател:

Това свързване най-често се използва при автомобилните аудио системи за захранване на субуфери (бас каси). На фиг. 1 ще откриете типична схема на мостово свързване на усилвател.

 

Фиг. 1 Схема на мостово свързване на усилвател - виж в галерията под статията. 

 

 За най-лесно обяснение на мостовото свързване ще дадем един пример:

 Имаме един стерео усилвател 2х100W, при импеданс 4Ω.  Когато го свържем мостово мощността ще стане 200W, при импеданс 8Ω.

Минималният импеданс на високоговорителя в мостов режим трябва да бъде два пъти по-малък от минималния импеданс , предназначен за стерео режим.

Следователно мостовото свързване на един усилвател удвоява наличната изходна мощност спрямо приложения товар( импеданс на говорителя).

 

Фиг. 2 Снимка показваща как да свържем говорителя за мостов режим на професионален усилвател - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 3 Схема показваща как да свържем басов говорител към автомобилния аудио усилвател - виж в галерията под статията. 

 

 

Паралелно свързване на усилвател:

В този режим на свързване изходния ток се удвоява, но изходното напрежение остава същото. Също така изходният импеданс става на половина.  На фиг. 4 ще откриете типична схема на паралелно свързване на усилвател.

 

Фиг. 4 Схема на паралелно свързване на усилвател - виж в галерията под статията. 

Фиг. 5 Принципна схема на паралелен режим - виж в галерията под статията. 

 

На фиг. 5 е показано принципа на работа на усилвател свързан в паралелен режим. Виждаме, че при него имаме един входен сигнал и за двата усилвателя. Като изходите са идентични един спрямо друг.