Продукти

UART - Universal asynchronous receiver-transmitter

UART - Universal asynchronous receiver-transmitter
11 януари 2022

UART – превод на български – универсален асинхронен приемник-предавател.

Това не е комуникационен протокол като i2C или SPI, а верига в микроконтролер или отделна интегрална схема.  Основната задача на тази верига е да получава серийни данни.

При UART комуникацията две UART интегрални схеми комуникират директно една с друга. Предаващата ИС (интегрална схема) преобразува данни от микроконтролер в серийни такива и ги предава последователно на приемащата ИС.

Необходими са само два проводника за комуникацията. Данните се предават от TX към RX.

 

Фиг. 1 UART комуникация - виж в галерията под статията. 

 

UART предава данни асинхронно, което ще рече, че вместо тактов сигнал предаващата ИС ще добавя начален и краен бит към пакета с данни, който се прехвърля.  Тези битове определят кога приемащата ИС да започне да чете битовете. Когато приеме начален бит, приемащия UART ще започне да чете при определена честота, нар. „скорост на предаване“.

Скоростта на предаване е мерна единица за скоростта на трансфер на данни и се изразява като битове в секунда (bps). И приемащото и предаващото устройство трябва да работят с приблизително една и съща скорост на предаване.

 

UART предавателите са събрани в пакети. Всеки пакет съдържа 1 начален бит, 5 до 9 бита данни, 1 бит за четност и 1-2 стоп бита. Битът за четност е начин приемащия UART да разбере дали някакви данни са се променили по време на трансфера. Битовете могат да се променят чрез електромагнитно излъчване, различна скорост на предаване или дълги разстояние на трансфер на данни.

Целият пакет се изпраща последователно от предаващия UART към приемащия. Виж фиг. 2

 

Фиг. 2 Прехвърляне на пакет от данни - виж в галерията под статията.