Продукти

Използване на цифров осцилоскоп

Използване на цифров осцилоскоп
1 февруари 2022

Цифровият осцилоскоп е електронно устройство, използвано за измерване на електрически сигнали. Състой се главно от цифров дисплей, входове (в зависимост от производителя) и управляващи копчета за измерването.

 

За да правите измервания с осцилоскоп, първо трябва да подадете сигнал към входа му. Ако след включване на даден сигнал към един от входовете на осцилоскопа не го виждате, тогава трябва да използвате копчетата за настройка на volts/div и time/div.

volts/div – контролира вертикалната скала, определя броя на волтовете за едно деление;

time/div – контролира хоризонталната скала, определя времето за всяко едно деление;

Регулирайте тези две настройки, докато сигналът се покаже ясно и четливо на екрана на осцилоскопа.

 

Фиг. 1 Цифров осцилоскоп - виж в галерията под статията. 

 

 

 

 

Какво можем да измерваме с осцилоскоп?

 

  • Амплитуда – след като подадем входния сигнал към осцилоскопа ще измерим амплитудата, като преброим броя на вертикалните деления между най-високата и най-ниската точка на сигнала, т.е. неговия пик и най-ниска точка. Може, да получим амплитудата във волтове, като умножим броя на вертикалните деления по нашата настройка на volts/div.

 

Амплитудата е показана на фиг. 2 с числото 7.

 

 

  • Честота – за да измерим честота с осцилоскоп, трябва да подадем входен сигнал, след което да преброим броя на хоризонталните деления от една висока точка до следващата (т.е. връх до пик) на сигнала. След това ще умножим броя на хоризонталните деления по нашата настройка на time/div, за да намерим периода на сигнала. След като намерим периода, можем да изчислим честотата с тази формула:

 

Frequency = 1 / period

 

Периодът е показан на графиката от фиг. 2 с цифрата 4.

 

 

 

Фиг. 2 Графика на осцилоскоп - виж в галерията под статията. 

 

 

 

Измерване на DC напрежение с осцилоскоп:

 

Ако решим да измерваме DC напрежение с осцилоскоп ще получим плосък сигнал (права линия на екрана на осцилоскопа. След което ще трябва да регулираме сигнала с volt/div.

За да измерим напрежението трябва да преброим броя вертикални деления и да ги умножим по настойката на volt/div.