Продукти

Програмиране на Arduino Pro Mini чрез платката Arduino UNO

Програмиране на Arduino Pro Mini чрез платката Arduino UNO
15 март 2022

Arduino Pro mini – е малка платка, която можем да използваме в проекти с малки габарити. Често срещан недостатък на тази платка е, че няма вграден USB интерфейс за програмирането и, а се нуждае от външен модул USB -> TTL.

 

Другият начин, по който можем да програмираме Arduino Pro Mini , ако нямаме външния модул е чрез платката Arduino UNO. В тази статия ще разгледаме как става това.

 

Нека да започваме!

 

 

Необходим хардуер:

  • Arduino UNO R3 с чипа, който е на цокъл и може да се сваля;
  • Arduino Pro Mini платката;
  • Breadboard;

 

 

 

Първата стъпка, след като съберем необходимите части е внимателно да свалим чипа на Arduino UNO. При обратно поставяне на чипа в цокъла на платката внимавайте за прореза, който показва пин 1.

След като свалим чипа от цокъла, можем да преминем към втората стъпка, а тя е да свържем Arduino Pro Mini към Arduino Uno.  Това е показано на фиг. 1 

 

 

*Забележка 1 – на схемата е показано как се свързва Arduino Pro Mini на 3.3V, ако вашето е на 5V, просто свържете червения проводник към 5V на Arduino UNO.

 

*Забележка 2 – ако имате някакъв проблем с качването на кода, просто сменете местата на проводниците ТХ и RX.

 

 

Ако дотук сте направили всичко, както е описано, остава само да качим кода.

 

  • Отворете Arduino IDE;
  • Свържете Arduino UNO платката към вашия компютър и изберете правилния порт;
  • Изберете менюто "Tools" -> "Boards" -> "Arduino Pro Mini";
  • Изберете отново менюто "Tools" -> "Processor" -> Изберете процесора, който използва вашата платка (аз използвам Atmega328P 3.3V / 8MHz и избирам него).
  • Вече можете да качвате код на Arduino Pro Mini чрез Arduino UNO;
  • След като качите успешно някакъв код, вече можете самостоятелно да използвате малогабаритната платка Arduino Pro Mini.

 

 

Успех!