Продукти

Оптрони

Оптрони
11 април 2022

Оптроните са електронни компоненти, които в най-общия случай са изградени от източник на светлина (светодиод) и фотоприемник (фоторезистор, фототранзистор, фотодиод, фототриак).

 

Светодиодите в оптроните  обикновенно са  инфрачервени и те преобразуват електрическия сигнал в светлина. Оптроните също така имат и оптичен канал и фотоприемник, който приема светлината и я преобразува отново в електрическа енергия.

 

Фиг. 1 Схемно означение, корпуси на оптрони - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 2 Фототранзисторен оптрон - виж в галерията под статията. 

 

 

При фототранзисторните оптрони типа на транзистора може да бъде както NPN, така и PNP. Оптрони с транзистори са: PC816, PC817, LTV817, K847PH и др.

 

 

Фиг. 3 Оптрон с транзистори, свързани в схема "Дарлингтон" - виж в галерията под статията. 

 

Дарлингон е схема, при която са свързани два транзистора, като единия от тях управлява базата на другия. Дарлингтон свързването осигурява висока степен на усилване. Оптрони с дарлинтон транзистори са: 4N32, 4N33, H21B1, H21B2, H21B3 и др.

 

 

Фиг. 4 Оптрон с фототриак - виж в галерията под статията. 

 

Оптроните с фототриак основно се използват в променливо-токови схеми. Оптрони с фототриак са: IL420 , 4N35 и др.

 

 

Фиг. 5 Оптрон с фототиристор - виж в галерията под статията. 

 

За фотоприемник се използва фототиристор.Основно се използва за променливо-токови приложения. Оптрони с фототиристор са: MOC3071, IL400, MOC3072 и др.