Продукти

Мигащ светодиод с Arduino

Мигащ светодиод с Arduino
11 април 2022

В тази статия ще разгледаме , как да накараме един светодиод да мига с помощта на Arduino.

 

От какво ще имаме нужда за направата на този проект? 

  • Arduino UNO/Nano; 
  • Светодиод 5мм (ние използваме червен); 
  • 220 ома резистор. 

 

На фиг. 1 е показана схемата на свързване, която ще използваме за проекта. 

 

Можем да свържем светодиода към всеки един от цифровите пинове на Arduino като променим номера на пина в кода, който се намира малко по-надолу. 

 

За примерът избрахме пин 13, понеже към него има вграден пин от самото Arduino и искаме и него да накараме да мига, заедно с външния светодиод. 

 

 

 

След като свържем схемата, можем да качим кода в нашaта Arduino IDE среда. Копирайте кода по-долу и го качете на Arduino. Не забравяйте да зададете правилния порт и модела платка, която ще използвате! 

 

 

Програмен код: 

//начало на кода

//Функцията “setup” се изпълнява само веднъж
void setup() { 

// задаваме пин 13 като изход
pinMode(13, OUTPUT);
}


// Функцията “loop” работи безкрайно
void loop() {


digitalWrite(13, HIGH); // включва светодиода
delay(1000); // изчаква за 1сек.
digitalWrite(13, LOW); // изключва светодиода
delay(1000); // изчаква за 1сек.

}

//край на кода

 

След като свържете схемата правилно и качите кода, светодиода трябва да започне да мига през интервал от 1сек.