Продукти

Контролиране на светодиод с бутон

Контролиране на светодиод с бутон
11 април 2022

Този проект включва вградения светодиод на пин 13, когато натиснете бутона.

 

От какво ще имаме нужда за направата на този проект? 

 

  • Arduino Uno/Nano;
  • Breadboard;
  • Микро бутон;
  • Резистор 10К;
  • Джъмпер проводници

 

Фиг. 1 - Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

 

 

 

 

 

След като свържем схемата е време да качим кода. 

 

 

Програмен код: 

 

//начало на кода

const int buttonPin = 2;

const int ledPin = 13;


// променлива, която ще сменя стойността си
int buttonState = 0;

// променя стойността си чрез натискане на бутона


void setup() {
// задаваме светодиода като изход
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// задаваме бутона като вход
pinMode(buttonPin, INPUT);
}


void loop() {
// прочита състоянието на бутона
buttonState = digitalRead(buttonPin);


// проверява дали бутона е натиснат
if (buttonState == HIGH) {
//ако е натиснат включва светодиода
digitalWrite(ledPin, HIGH);


} else {
// иначе го изключва
digitalWrite(ledPin, LOW);
}

}

//край на кода

 

След като свържете схемата и качите кода, при натискането на бутона, трябва да се включва светодиода на пин 13.