Продукти

Регулиране яркостта на светодиод с PWM и Arduino

Регулиране яркостта на светодиод с PWM и Arduino
11 април 2022

В този проект ще разгледаме, как можем да регулираме яркостта на един светодиод чрез PWM.

 

От какво ще имаме нужда за направата на този проект? 

 

  • Arduino Uno/Nano; 
  • Breadboard; 
  • Джъмпер проводници;
  • Потенциометър 10К; 
  • Светодиод 5мм (червен);
  • 220 ома резистор. 

 

Фиг. 1 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

 

 

 

 

 

След като свържем схемата е време да качим кода. 

 

Програмен код: 

//начало на кода

int led_pin = 6;
int pot_pin = A0;
int output;
int led_value;


void setup() {
pinMode(led_pin, OUTPUT);
}


void loop() {
//четене от потенциометъра

output = analogRead(pot_pin);


//стойност от 0-255
//използваме “analogWrite”функцията


led_value = map(output, 0, 1023, 0, 255);


analogWrite(led_pin, led_value);
delay(1);
}

//край на кода

 

Качете кода и започнете да въртите вала на потенциометъра, ще видите как яркостта на
светодиода започва да се променя.