Продукти

„Дарлингтон“ транзистори

„Дарлингтон“ транзистори
1 май 2022

„Дарлингтон“ транзисторите основно са представени като двойка биполярни транзистори, които се използват за получаване на по-голям ток чрез усилване.

 

Целта за направата на тези транзистори е била да имаме по-голямо усилване в един корпус, като емитера на единия транзистор е свързан към базата на другия и използват един общ колектор.  Дарлингтон транзистори можем да открием и под формата на интегрална схема.

 

На фиг. 1 е показана основната конфигурация на Дарлингтон транзистора. Като виждаме, че базовия ток от първия транзистор се „влива“ директно в базата на втория, което води до голямо усилване на тока.

 

Фиг. 1  Схема "Дарлингтон"  - виж в галерията под статията. 

 

 

Както знаем всеки транзистор има коефициент на усилване наричан:  Hfe, който можем да открием в справочна литература или техническата спецификация на елемента.

 

 

 

След като знаем коефициентите на усилване и два двата транзистора можем да пресметнем и общото усилване на Дарлингтон веригата, чрез тази формула:

 

 

Общото усилване на тока = Hfe1 * Hfe2

 

 

Например, ако имаме два отделни транзистора с усилване 100, след свързване в схема „Дарлингтон“ ще получим общо усилване от 10 000. (100х100).

 

 

Другото важно нещо, което трябва да споменем за „Дарлингтон“ транзисторите е, че базовото напрежение Ube е два пъти по голямо, т.е. ако използваме силициеви транзистори, както знаем тяхното Ube напрежение е около 0,6 - 0,7V , при схема “Дарлингтон” това напрежение ще е около 1,2V до 1,4V.

 

 

„Дарлингтон“ транзисторите обикновено се използват в нискочестотни схеми, като захранвания и др. , поради факта, че са с ниско бързодействие. Рядко можем да ги срещнем в схеми с високи честоти.

 

 

Фиг. 2 Схемно означение на „Дарлингтон“ транзистор - виж в галерията под статията. 

 

 

 

В следващите редове ще изброим и някои от недостатъците на тези транзистори:

 

  • Ниско бързодействие;
  • Ограничена честотна лента;
  • Фазово изместване;
  • По-високо базово напрежение Ube;