Продукти

Използване на активен зумер с Arduino

Използване на активен зумер с Arduino
14 февруари 2023

Проекта показва как да използваме активен зумер с Arduino.


Необходим хардуер:

- Arduino UNO;
- Breadboard;
- Активен зумер;
- Проводници.

 

Фиг. 1 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

След като свържем схемата можем да преминем към качването на програмния код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмен код: 

 

const int buzzer = 8;


void setup(){
pinMode(buzzer, OUTPUT); // задаваме зумера като изход
}


void loop(){

tone(buzzer, 1000); // Задаваме сигнал с честота 1KHz
delay(1000); // Изчакваме за 1сек.
noTone(buzzer); // спира звука
delay(1000);

}

 

След като качим кода, зумера трябва да издава звук с честота 1KHz в продължение на една секунда, след което звука да спре за още една секунда.