Продукти

Използване на пасивен зумер с Arduino

Използване на пасивен зумер с Arduino
15 февруари 2023

В този проект ще разгледаме как се използва пасивен зумер с Arduino.

 

Необходим хардуер:


- Arduino UNO;
- Breadboard;
- Пасивен зумер;
- Проводници.

 

Фиг. 1 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

След като свържем схемата можем да преминем към качването на програмния код. 

 

 

 

 

 

 

 

Програмен код: 

 

int buzzer=8; //пин за зумера
void setup()
{
pinMode(buzzer,OUTPUT); // задаваме зумера като изход
}
void loop()
{
unsigned char i,j; //задаваме променливи
while(1)
{
for(i=0;i<80;i++) // извежда звук с честота
{
digitalWrite(buzzer,HIGH); //звук
delay(1);
digitalWrite(buzzer,LOW); //няма звук
delay(1);
}
for(i=0;i<100;i++) //извежда звук с честота
{
digitalWrite(buzzer,HIGH); // звук
digitalWrite(buzzer,LOW); //няма звук
delay(2);
}
}

}