Продукти

Различни цветове с RGB диод и Arduino

Различни цветове с RGB диод и Arduino
16 февруари 2023

В този проект ще видим как може да използваме RGB диод с Arduino.


Необходим хардуер:


- Arduino UNO;
- Breadboard;
- 220 Om резистори – 3бр.
- Проводници.

 

Фиг. 1 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

След като свържем схемата можем да преминем към качването на програмния код. 

 

 

 

 

 

 

 

Програмен код: 

 

int red_light_pin= 11;
int green_light_pin = 10;
int blue_light_pin = 9;


void setup() {
pinMode(red_light_pin, OUTPUT);
pinMode(green_light_pin, OUTPUT);
pinMode(blue_light_pin, OUTPUT);
}


void loop() {
RGB_color(255, 0, 0); // червено
delay(1000);
RGB_color(0, 255, 0); // Зелено
delay(1000);
RGB_color(0, 0, 255); // Синьо
delay(1000);
RGB_color(255, 255, 125); // цвят на малина
delay(1000);
RGB_color(0, 255, 255); // светло синьо(циан)
delay(1000);
RGB_color(255, 0, 255); // пурпурен цвят
delay(1000);
RGB_color(255, 255, 0); // Жълто
delay(1000);
RGB_color(255, 255, 255); // Бяло
delay(1000);
}
void RGB_color(int red_light_value, int green_light_value, int blue_light_value)
{ //функция за цветовете
analogWrite(red_light_pin, red_light_value);
analogWrite(green_light_pin, green_light_value);
analogWrite(blue_light_pin, blue_light_value);
}

 

След свързването на схемата и качването на кода, RGB диода трябва да сменя зададените
цветове в програмата през 1сек.