Продукти

Отчитане на осветеност с фоторезистор и Arduino

Отчитане на осветеност с фоторезистор и Arduino
17 февруари 2023

В този проект ще прочетем стойността на фоторезистор. Aко в стаята е тъмно ще се включи
светодиод и ще се изключи, ако е светло. 

 

Необходим хардуер:


- Arduino UNO;
- Breadboard;
- Резистор 100 Om;
- Фоторезистор;
- Проводници.

 

Фиг. 1 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

След като свържем схемата можем да преминем към качването на програмния код. 

 

 

 

 

Програмен код: 

 

// създаваме константи , за да назовем пиновете, които използваме
const int sensorPin = 0;
const int ledPin = 9;
// дефинираме няколко глобални променливи
int lightCal;
int lightVal;
void setup()
{
// задаваме светодиода като изход
pinMode(ledPin, OUTPUT);
lightCal = analogRead(sensorPin);
//прочитаме стойността от фоторезистора
}
void loop()
{
//тук правим проверка, ако е тъмно светодиода се включва
if (lightVal < lightCal - 50)
{
digitalWrite(9, HIGH);
}
//ако е светло светодиода не свети
else
{
digitalWrite(9, LOW);
}

}