Продукти

Потенциометър

Потенциометър
8 септември 2021

Потенциометърът е ръчно регулируем резистор с 3 крачета(извода). Два от изводите му са свързани към двата края на резистивен(съпротивителен) елемент, а третия се свързва към плъзгащ контакт, наречен подвижно рамо, което се движи върху резистивния елемент. Положението на рамото определя изходното напрежение на потенциометъра.

Потенциометърът функционира като делител на напрежение. Резистивния елемент може да се разглежда като два резистора свързани последователно, където позицията на рамото определя съпротивлението на първия резистор към втория.


Използват се различни материали за изработването на потенциометри , включително въглерод, керамика, проводник, проводяща пластмаса или метален филм.

 

На фиг. 1 в галерията под статията може да видите конструкцията на потенциометър. 

 

 

 

 

 Carbon Track – въглеродна пътечка
 Rotating Wiper – подвижно рамо
 Shaft – вал
 Resistive Material – резистивен(съпротивителен) материал
 Terminals – крачета (изводи)
 Casing – корпус
 Control Shaft (controls position of wiper arm) – контролен вал (контролира позицията на рамото)
 Threaded Collar – резба
 Penoilic Wafer – подложка

 

Има голямо разнообразие от потенциометри. Ръчно регулируемите могат да бъдат разделени на ротационни и линеини.

Фиг. 2.1. - Ротационен потенциометър - виж галерията под статията. 

Фиг. 2.2. - Линеен потенциометър - виж галерията под статията. 

 

 

Видове ротационни потенциометри:

 Единичен (mono) потенциометър – единично завъртане на ¾ от пълно завъртане.


 Прецизен ротационен потенциометър – многократни ротации (най-вече 5,10 или 20), за повишена точност.


 Двоен (stereo) потенциометър – два потенциометъра са комбинирани на един и същи вал, което позволяваедновременна настройка и на двата канала.

 

 Двоен потенциометър с индивидуална настройка – два потенциометъра , които се настройват индивидуално(всеки за себе си)

 

 Автоматичен ротационен потенциометър – регулира се с помощта на моторче.

 

 

Видове линеини потенциометри:

 Плъзгащ потенциометър – единичен линеен потенциометър за аудио приложения


 Двоен плъзгащ потенциометър – единичен потенциометър, управляващ паралелно два потенциометъра


 Прецизен линеен потенциометър – многократни плъзгания (най-вече 5,10 или 20), за повишена точност.


 Автоматичен линеен потенциометър – регулира се с помощта на моторче.

 

 

Схемно означение на потенциометър може да видите на фиг. 3 в галерията под статията.