Продукти

Измерване на стайна температура с LM35DZ

Измерване на стайна температура с LM35DZ
26 февруари 2023

LM35DZ e температурен сензор с 3 крачета, който може да измерва температура от -55 до +150градуса по Целзий. Изходното напрежение на датчика се увеличава с 10mV при увеличаването на температурата с 1градус. Работи от 4 до 30V с ток под 60µА.

 

Фиг. 1 LM35DZ - пин конфигурация - виж в галерията под статията. 

 

Необходим хардуер:

- Arduino Uno/Nano;
- Breadboard;
- LM35DZ;
- Проводници.

 

Фиг. 2 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

*Забележка – За да използвате Arduino Nano свържете към вашето Nano , така както е свързано към UNO и няма да имате проблем.

 

 

 

Програмен код: 

 

const int sensor=A0; //задаваме сензора на аналогов пин А0
float tempc; //променлива, която да съхранява температурата в градуси по целзий
float tempf; //променлива, която да съхранява температурата в фаренхайт
float vout; //временна променлива за задържане на показанията на сензора
void setup() {
pinMode(sensor,INPUT); // Задаваме сензора като вход
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
vout=analogRead(sensor); //Прочитане на стойността на сензора
vout=(vout*500)/1023;
tempc=vout; // съхранява стойността в градуси по целзий
tempf=(vout*1.8)+32; // Формула за преобразуване в фаренхайт
Serial.print("in DegreeC=");
Serial.print("\t");
Serial.print(tempc);
Serial.print(" ");
Serial.print("in Fahrenheit=");
Serial.print("\t");
Serial.print(tempf);
Serial.println();
delay(500); //забавяне, за да може да видим добре измерената температура в/у серийния
монитор
}

 

След свързването на схемата и качването на кода сензора ще измери стайната температура и ще я изписва в серийния монитор в градуси по Целзий и Фаренхайт.