Продукти

Прочитане стойностите на джойстик с Arduino

Прочитане стойностите на джойстик с Arduino
14 март 2023

"Джойстик модула" за Arduino е съставен от два потенциометъра , които служат за определяне на посоката, в която е самия джойстик и бутон, който може да се използва за различни цели. Основната идея на модула е да преведе позицията на джойстика в електронна информация, която Arduino може да обработва.

 

Фиг. 1 Джойстик модул - виж в галерията под статията. 

 

Фиг. 2 Схема на модула и пин конфигурация - виж в галерията под статията. 

 

Необходим хардуер:


- Arduino UNO/Nano;
- Breadboard;
- Джойстик модул
- Проводници.

 

Фиг. 3 Схема на свързване - виж в галерията под статията. 

 

*Забележка - за да използвате Arduino Nano свържете към вашето Nano , така както е свързано към UNO и няма да имате проблем.

 

Програмен код: 

 

const int SW_pin = 3; // задаваме бутона на джойстика като изход на пин 3
const int X_pin = 0; // посока Х свързана към аналогов пин А0
const int Y_pin = 1; // посока Y свързана към аналогов пин А1
void setup() {
pinMode(SW_pin, INPUT);
digitalWrite(SW_pin, HIGH);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.print("Switch: ");
Serial.print(digitalRead(SW_pin));
Serial.print(" | ");
Serial.print("X-axis: ");
Serial.print(analogRead(X_pin));
Serial.print(" | ");
Serial.print("Y-axis: ");
Serial.print(analogRead(Y_pin));
Serial.println(" | ");
delay(200);
}

 

Ако всичко сме направили правилно в серийния монитор трябва да видим стойностите за X,Y и switch.