Продукти

Статии

14 март 2023
Прочитане стойностите на джойстик с Arduino

"Джойстик модула" за Arduino е съставен от два потенциометъра , които служат за определяне на посоката, в която е самия джойстик и бутон, който може да се използва за различни цели. Основната идея на модула е да преведе позицията на джойстика в електронна информация, която Arduino може да обработва.

[прочети още]
7 март 2023
Rotary encoder и Arduino

Енкодерът е устройство, което може да се използва за увеличаване или намаляване на стойността на променлива в Arduino. Възможните приложения са за управление на нивото на led лента чрез pwm или за контролиране ъгъла на серво мотор. Енкодера се свързва към Arduino чрез 3 входа: Clock, Data, Switch. Често Clock и Data са наричани изход А и В.

[прочети още]
6 март 2023
Използване на дистанционно управление(ДУ) и приемник с Arduino

Сигналът от инфрачервеното дистанционно управление е серия от двоичен импулсен код. За да се избегнат смущения от други инфрачервени сигнали по време на безжичното предаване, сигналът предварително се модулира с определена носеща честота и след това се изпраща чрез инфрачервен диод. Инфрачервеният приемник трябва да филтрира друга вълна и да приема сигнал с тази специфична честота и да я модулира обратно към двоичен импулсен код - известен като демодулация.

[прочети още]
27 февруари 2023
Цифров брояч от 0 до 9 секунди с Arduino

За проекта ще използваме 1-цифрен сегментен дисплей, който ще сменя числата от 0 до 9 през една секунда.

[прочети още]
26 февруари 2023
Измерване на стайна температура с LM35DZ

LM35DZ e температурен сензор с 3 крачета, който може да измерва температура от -55 до +150градуса по Целзий. Изходното напрежение на датчика се увеличава с 10mV при увеличаването на температурата с 1градус. Работи от 4 до 30V с ток под 60µА.

[прочети още]
23 февруари 2023
Откриване на наклон с Arduino

Когато единият край на сензора е под хоризонтално положение, сензора е включен, напрежението на аналоговия порт е 5V (1023) и ще включваме светодиод. Когато другият край на сензора е под хоризонтално положение, сензора е изключен, напрежението на аналоговия порт е 0V (0) и светодиода ще угасне. В програмата определяме дали сензора е включен или изключен според стойността на напрежението на аналоговия порт.

[прочети още]
21 февруари 2023
Откриване на пламък с Arduino

Сензорът(датчикът) за пламък се основава на принципа, че инфрачервеният лъч е силно чувствителен към пламък. Той има инфрачервена приемна тръба, специално проектирана да открива пожар и след това да преобразува яркостта от пламъка в сигнал. След ,което сигналите се въвеждат в централния процесор и там се обработват.

[прочети още]
20 февруари 2023
Откриване на препятствие с инфрачервен сензор и Arduino

IR сензор или инфрачервен сензор се състой от два основни компонента: IR предавател и IR приемник. IR предавател предава инфрачервени вълни, а IR приемник ги приема. Приемникът непрекъснато изпраща цифрови данни под формата на 0 или 1 до Vout на сензора. Ако пред предавателя има обект инфрачервените лъчи се отразяват и се приемат от приемника, ако няма обект приемника не приема нищо.

[прочети още]
17 февруари 2023
Отчитане на осветеност с фоторезистор и Arduino

В този проект ще прочетем стойността на фоторезистор, ако в стаята е тъмно ще се включи светодиод и ще се изключи, ако е светло.

[прочети още]
16 февруари 2023
Различни цветове с RGB диод и Arduino

В този проект ще видим как може да използваме RGB диод с Arduino.

[прочети още]
15 февруари 2023
Използване на пасивен зумер с Arduino

В този урок ще разгледаме как се използва пасивен зумер с Arduino.

[прочети още]
14 февруари 2023
Използване на активен зумер с Arduino

Проекта показва как да използваме активен зумер с Arduino.

[прочети още]
1 май 2022
„Дарлингтон“ транзистори

„Дарлингтон“ транзисторите основно са представени като двойка биполярни транзистори, които се използват за получаване на по-голям ток чрез усилване.

[прочети още]
11 април 2022
Регулиране яркостта на светодиод с PWM и Arduino

В този проект ще разгледаме, как можем да регулираме яркостта на един светодиод чрез PWM.

[прочети още]
11 април 2022
Контролиране на светодиод с бутон

Този проект включва вградения светодиод на пин 13, когато натиснете бутона.

[прочети още]
11 април 2022
Мигащ светодиод с Arduino

В тази статия ще разгледаме , как да накараме един светодиод да мига с помощта на Arduino.

[прочети още]
11 април 2022
Сензор на Хол

Сензорът(датчикът) на Хол променя изходното си напрежение въз основа на действащо му магнитно поле. Датчиците на Хол се използвам в много различни приложение, където може да има наличие на магнитно поле и чрез сензора се открива това поле.

[прочети още]
11 април 2022
Оптрони

Оптроните са електронни компоненти, които в най-общия случай са изградени от източник на светлина (светодиод) и фотоприемник (фоторезистор, фототранзистор, фотодиод, фототриак).

[прочети още]
15 март 2022
Програмиране на Arduino Pro Mini чрез платката Arduino UNO

Arduino Pro mini – е малка платка, която можем да използваме в проекти с малки габарити. Често срещан недостатък на тази платка е, че няма вграден USB интерфейс за програмирането и, а се нуждае от външен модул USB  TTL.

[прочети още]
1 февруари 2022
Използване на цифров осцилоскоп

Цифровият осцилоскоп е електронно устройство, използвано за измерване на електрически сигнали. Състой се главно от цифров дисплей, входове (в зависимост от производителя) и управляващи копчета за измерването.

[прочети още]
11 януари 2022
UART - Universal asynchronous receiver-transmitter

UART – превод на български – универсален асинхронен приемник-предавател. Това не е комуникационен протокол като i2C или SPI, а верига в микроконтролер или отделна интегрална схема. Основната задача на тази верига е да получава серийни данни.

[прочети още]
10 януари 2022
Arduino IDE

Arduino IDE е интегрирана среда за разработка, която се използва за писане и качване на програми към съвместими платки с Arduino. Подържа езиците за програмиране C и C++.

[прочети още]
10 януари 2022
Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 – е програматор с отворен код , базиран на микропроцесор Atmega382P. Платката(програматора) е снабдена с входно-изходни аналогови и цифрови пинове, към които могат да бъдат свързани най-различни сензори и изходни устройства(релета,светодиоди и т.н.)

[прочети още]
7 януари 2022
ESR – еквивалентно серийно съпротивление

ESR (Equivalent series resistance) – е еквивалентно серийно съпротивление, което се среща при кондензаторите и индуктивните елементи. На практика кондензаторите и индукторите не са идеални компоненти само с капацитет и индуктивност, обаче могат да бъдат представяни като такива чрез еквивалентно серийно съпротивление (ESR).

[прочети още]
7 януари 2022
Мостово и паралелно свързване на усилвател

Много често, когато искаме да повишим мощността на даден усилвател ние прибягваме към мостово или паралелно свързване на двата канала. Как става точно това, ще разгледаме в тази статия.

[прочети още]
7 януари 2022
Последователно и успоредно свързване на високоговорители

Понякога искате да добавите повече високоговорители към вашият усилвател. Например имате усилвател с два изходни канала, но желаете да използвате по 2 говорителя за всеки канал, вместо по един. Как става това, и как можем да го направим правилно, без да повредим нашия усилвател, ще разгледаме в тази статия.

[прочети още]
6 януари 2022
LNK362-364

LNK362-364 – е високо ефективна, маломощна превключваща ИС. Снабдена е с автоматичен рестарт при късо съединение и защита при отворен контур.

[прочети още]
6 януари 2022
LNK302-306

В тази статия ще разгледаме интегрални схеми LNK302-306

[прочети още]
6 януари 2022
LM серия

LM317, LM324, LM337, LM339, LM358, LM386, LM393.

[прочети още]
5 януари 2022
Повишаващ преобразувател на напрежение

Повишаващ преобразувател на напрежение (Boost converter) – е верига, която преобразува ниско входно напрежение в по-високо.

[прочети още]
5 януари 2022
Понижаващ преобразувател на напрежение

Понижаващият преобразувател на напрежение (buck converter) – е верига, с помощта на която може да преобразуваме например 12V в 3.3V.

[прочети още]
4 януари 2022
Сензор за тегло

Сензорът за тегло е сензор, който преобразува действащия му товар/сила в електронен сигнал. Този електронен сигнал може да бъде ток,напрежение или честота в зависимост от това какъв сензор се използва. Основните видове сензори за тегло са: резисторни и капацитивни. Резисторните сензори за тегло са направени на базата на пиезо-съпротивление. Когато се приложи товар/сила към сензора, той променя съпротивлението си. Тази промяна в съпротивлението води до промяна в изходното напрежение. Капацитивните сензори за тегло работят на принципа на промяна на капацитета, което е способността на системата да задържа малко заряд, когато към нея се прилага напрежение.

[прочети още]
3 януари 2022
Елемент на Пелтие

Елемент на Пелтие е устройство, което има две страни. При подаване на постоянен ток към елемента, едната му страна започва да се затопля, а другата съответно да се охлажда. Към „горещата” страна се добавя радиатор и в някой случай вентилатор, за да може да се контролира стайна температура, докато „хладната” част да е с температура под стайната. Колкото повече искаме да охладим, толкова повече охлаждащи елементи ще трябва да добавим към горещата страна, но това води до намаляване на ефективността на елемента.

[прочети още]
3 януари 2022
Как да използваме мултиметър?

В този урок ще разгледаме използването на цифров мултиметър. Думата „мултиметър” се използва, защото с един такъв уред можем да мерим множество величини: ток,напрежение, съпротивление, капацитет, температура, честота, да проверяваме диоди и вериги. Има голямо разнообразие от мултиметри, всеки с различни възможности.

[прочети още]
2 януари 2022
Полупроводникови релета

Полупроводниковите релета изпълняват същата роля като обикновените електромеханични релета , но те нямат в конструкцията си механични части, а са изградено от полупроводници.

[прочети още]
2 януари 2022
Електромеханични релета

Релето е електромагнитен превключвател, управляван от сравнително малък ток, който може да включи или изключи много по-голям такъв. Релето е електромагнит (намотка от жица, която се превръща във временен магнит, когато през него тече ток).

[прочети още]
2 януари 2022
Система Si

Система Si е международна система за мерни единици. Когато изследваме света на електрониката тези мерни единици са много важни и позволяват на хората от цял свят да общуват и споделят своята работа и открития.

[прочети още]
13 ноември 2021
Термодвойка

Термодвойката е електрическо устройство, което се състой от два различни електрически проводника. Широко използвани са за измерване на температура в различни устройства в промишлеността.

[прочети още]
9 ноември 2021
Serial Peripheral Interface (SPI)

SPI е комуникация използвана за къси разстояния. Типичните приложения включват SD карти , дисплей с течни кристали и др.

[прочети още]
9 ноември 2021
i2C комуникация

Тази комуникация е предназначена да позволи на множество "подчинени ИС" да комуникират с един или повече "главни ИС" Протоколът е предназначение за комуникация само на къси разстояния в рамките на едно устройство. Изисква само два сигнални проводника за обмен на информация.

[прочети още]
8 ноември 2021
Бройни системи

Бройната система е символен метод за представяне на числата използвайки ограничен брой символи (цифри).

[прочети още]
6 ноември 2021
Как да запояваме с поялник ?

В тази статия ще се спрем на това , как да запояваме с поялник. В други статии ще разгледаме и разпояването, както и запояване и разпояване на smd елементи.

[прочети още]
6 ноември 2021
Интегрални схеми

Най-просто казано интегралните схеми (ИС) представляват съвкупност от електронни компоненти (резистори,кондензатори,транзистори и др.) вградени в общ чип и свързани заедно, за да изпълняват определена цел. Целите, за които се използват са най-разнообразни като започнем от операционни усилватели(ОУ), 555 таймери, регулатори на напрежение, контролери за мотори, микроконтролери и процесори и много други...

[прочети още]
5 ноември 2021
Лавинен диод

Лавиният диод е полупроводников диод, който се използва най-често за защита на електрически системи от излишни напрежения. Лавиният диод обикновенно се изработва от силиций. Конструкцията му е подобна като на ценеровия диод.

[прочети още]
5 ноември 2021
Лазарен диод

Лазерният диод е полупроводников диод, който преобразува електрическата енергия в светлинна. Дължината на излъчваният лъч се определя от избрания полупроводников материал, от който е изработен диода.

[прочети още]
5 ноември 2021
Фотодиод

Фотодиодът е полупроводников елемент, който преобразува светлината в електрически ток. Токът се генерира, когато фотоните биват абсорбирани (приети) във фотодиода.

[прочети още]
4 ноември 2021
Тунелен диод

Тунелният диод е полупроводников диод, при който при увеличаване на напрежението, токът намалява.

[прочети още]
3 ноември 2021
Варикап

Варикапът е диод, на който вътрешния капацитет се променя с изменението на обратното напрежение. Варикапите винаги работят в обратен режим и са зависими от напрежението.

[прочети още]
3 ноември 2021
Тиристор

Тиристорът е полупроводников елемент, изработен от силиций. Той е четирислойно устройство с редуващи се PN области (PNPN). Има 3 извода – анод, катод и управляващ електрод (gate).

[прочети още]
3 ноември 2021
Триак (Симистор)

Триакът е устройство, което се използва за превключване и контролиране на променливо захранване в двете посоки на синусоидалната форма на вълната. Симисторите могат да се използват за управление на лампи, двигатели, нагреватели и много други товари.

[прочети още]
2 ноември 2021
Диак

Диак – името му идва от „диод за променлив ток” . Тъй като диаците са двупосочни устройства те нямат анод и катод, а се обозначават с А1/А2 или МТ1/МТ2.

[прочети още]
2 ноември 2021
Шотки диод

Шотки диода е полупроводников диод известен с ниския си пад на напрежение и високото му бързодействие.

[прочети още]
2 ноември 2021
Полеви транзистор

Полевият транзистор е електронно устройство, което използва електрическо поле за контрол на потока на тока. Това е транзистор, при който електрическата проводимост на активната област между два електрода или т.нар. „канал“, създаден целенасочено в полупроводников материал, се контролира от електрическо поле, създавано от трети електрод.

[прочети още]
1 ноември 2021
MOSFET транзистор

Транзисторът с полеви ефект и метал-оксид полупроводник (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) или накратко MOSFET е полеви транзистор с изолирана решетка, където напрежението определя проводимостта на устройството. Използва се за превключване или усилване на сигнали.

[прочети още]
1 ноември 2021
IGBT транзистор

IGBT транзистора представлява биполярен транзистор с изолиран gate. Главно се използва като ключ за бързо превключване с висока ефективност. Състой се от 4-ри редуващи се слоя (pnpn), които се управляват от gate.

[прочети още]
30 октомври 2021
PN преход

PN преходите са основни „градивни елементи“ на полупроводникови електронни устройства като диоди, транзистори, соларни клетки, светодиоди и интегрални схеми; те са активните центрове, където се осъществява електронното действие на устройството.

[прочети още]
30 октомври 2021
Ценерови диоди

Ценеровият диод е диод, който пропуска протичането на ток в обратна посока. Тези диоди са широко използвани в електронни устройства от всякакъв вид. Използват се за стабилизиране на дадено напрежение при нисък ток (откъдето идва и другото му име „Стабилитрон” ), за защита от пренапрежение в някой случай и др.

[прочети още]
30 октомври 2021
Осцилатори

Осцилаторите – са генератори на сигнали с определена честота, които се използват от микроконтролерите. Те управляват скоростта, с която процесорът изпълнява инструкции, скоростта на предаване на серийно-комуникационните сигнали, времето, необходимо за извършване на аналого-цифрово преобразуване и много други.

[прочети още]
29 октомври 2021
Линеен стабилизатор на напрежение

Линейният стабилизатор ( регулатор) на напрежение се използва за поддържане на стабилно напрежение. Съпротивлението му варира в зависимост от натоварването, което води до постоянен изход на напрежение.

[прочети още]
29 октомври 2021
Биполярни транзистори

Транзисторите могат да се използват за създаване на прости електронни превключватели , за цифрова логика или за усилване на сигнал в определена верига. Милиони и дори милиарди транзистори са свързани помежду си и се вграждат в един корпус наречен чип, като по този начин се създават най-различни интегрални схеми – компютърни памети, микропроцесори и много др.

[прочети още]
26 октомври 2021
Breadboard

Breadboard-а е експериментална платка , която е идеална за изграждане на прототипи на електронни схеми(схеми , които се правят за първи път), идеална за начинаещи , който искат да се занимават с електроника. Предимството на тези платки е, че може да направиш схемата без да е нужно да запояваш и да губиш много време. Също така може просто да искате да тествате дадена схема или елемент, след което да развалите схемата, breadboard-a осигурява тази възможност.

[прочети още]
26 октомври 2021
Видове светодиоди

Светодиодите се предлагат в различни форми и размери, а най-често срещаните са 3,5,8 и 10мм. Тези светодиоди се предлагат в различни цветове като червен, бял, син, зелен и т.н.

[прочети още]
25 октомври 2021
Светодиоди

Светодиодите са от типа диоди , които превръщат електрическата енергия в светлина. Накратко светодиодите са като малки електрически крушки, които изискват много по-малко мощност, за да светят. Също така са по-енергийно ефективни, така че не са склонни да се нагряват, както правят обикновените крушки. Това ги прави идеални за устройства с ниска мощност.

[прочети още]
18 октомври 2021
Зумери

Зумера е сигнално устройство, което има широко приложение в най-различни електронни устройства, като сигнализира чрез звук при извършването на някаква операция. В електрониката много често се среща например при натискането на бутон да се сигнализира чрез звук , че дадения бутон е натиснат.

[прочети още]
18 октомври 2021
Режими на работа на трансформатора

Когато първичната намотка на трансформатора е свързана с източник на напрежение (U1) , в зависимост от импеданса на консуматора включен във вторичната намотка, се определят следните режими на работа:

[прочети още]
11 октомври 2021
Трансформатори

Трансформаторите са важни за преноса, разпределението и използването на електрическа енергия с променлив ток. Те се срещат много често в електронните и електрическите приложения.

[прочети още]
2 октомври 2021
Изправители

Изправителя е електрическо устройство, което преобразува променлив ток (AC), който периодично обръща посоката, в постоянен ток (DC), която тече само в една посока. Изправителите се изработват от свързването на изправителни диоди.

[прочети още]
2 октомври 2021
Изправителен диод

Диода е електронен компонент с две крачета, който позволява протичането на ток само в едната посока. Двете крачета (извода) на диода се наричат анод и катод. За да пропусне диодът ток, трябва анодът да се свърже с положителния полюс на напрежение на източника на ток, а катодът с отицателния полюс.

[прочети още]
2 октомври 2021
Електрически предпазители

Електрическият предпазител или т.нар. бушон е устройство, което предпазва различни уреди и електрически вериги от претоварване и повреди.

[прочети още]
2 октомври 2021
Видове бобини

Бобини с въздушни сърцевини – при тези бобини намотката не е разположена върху феромагнит, остава празна или е навита върху материал, който е немагнитен, като пластмаса, керамика и др.

[прочети още]
24 септември 2021
Бобини

Бобината е индуктивен елемент наречен още намотка. Индуктивният елемент представлява намотка от електрически проводник – при протичане на ток през него възниква магнитно поле. Индуктивността е резултат от образуваното около проводника магнитно поле.

[прочети още]
23 септември 2021
Кондензатор

Кондензаторът е пасивен електронен компонент с два извода, предназначен за временно съхранение на електрически заряд в електрическо поле. Кондензаторът съхранява електрически заряд, но пропуска променлив.

[прочети още]
23 септември 2021
Терморезистор

Терморезистор (термистор) е температурно чувствителен резистор, т.е. съпротивлението му се променя при промяна на температурата. Всички резистори имат известна зависимост от температурата , но за повечето резистори тази температурна зависимост се свежда до минимум, за разлика от термисторите, където е много голяма.

[прочети още]
23 септември 2021
Фоторезистор

Фоторезистора е светлинно зависим резистор (LDR) , т.е. съпротивлението му се променя чрез осветеността. В тъмното съпротивлението му е много голямо , но на светлина съпротивлението му пада .

[прочети още]
12 септември 2021
Варистор

Варисторът е електронен компонент с електрическо съпротивление, което варира в зависимост от приложеното напрежение. Използва се за защита на схеми от завишено напрежение.

[прочети още]
12 септември 2021
Реостат

Реостатът е променлив резистор , който има подобна конструкция като тази на потенциометъра. Той използва само две връзки , дори когато има 3 крачета.

[прочети още]
9 септември 2021
Променлив резистор - тример

Тримерът е малък променлив резистор , който се използва за настройка (калибриране) в схеми, чрез ръчна промяна на съпротивлението му.

[прочети още]
8 септември 2021
Потенциометър

Потенциометърът е ръчно регулируем резистор с 3 крачета(извода). Два от изводите му са свързани към двата края на резистивен(съпротивителен) елемент, а третия се свързва към плъзгащ контакт, наречен подвижно рамо, което се движи върху резистивния елемент.

[прочети още]
8 септември 2021
Резисторен делител

Резисторният делител е схема , която е изградена от последователно свързани резистори.

[прочети още]
1 септември 2021
Резистор

Резисторът е пасивен електрически елемент, който е създаден да се съпротивлява на тока. Той е един от най-често срещания елемент в една електрическа схема, почти няма схема без да участва резистор. Резисторите имат съпротивление, което се измерва в омове (Ω).

[прочети още]
31 август 2021
Основни закони при електрическите вериги

Основните закони, с помощта на които се анализират електромагнитните процеси в електрическите вериги, са законите на Ом и на Кирхоф.

[прочети още]
31 август 2021
Класификация на електрическите вериги и на техните основни режими

Електрическите вериги могат да бъдат класифицирани по различни признаци. В зависимост от характера на елементите, които съставят веригата , различаваме линейни и нелинейни електрически вериги.

[прочети още]
31 август 2021
Изобразяване на електрическите вериги с помощта на електрически схеми

Електрическите вериги са съставени от реални устройства (източници, проводници, консуматори, измервателна и друга апаратура), свързани по определен начин. За да могат електрическите вериги да бъдат изобразени във вид на чертежи (схеми), се въвеждат съответните условни означения(символи) на отделните им елементи.

[прочети още]
31 август 2021
Параметри на електрическата верига

При протичане на електричен ток през отделните елементи на електрическата верига се създават магнитно и електрическо поле , в които се натрупва известно количество енергия. От друга страна , протичането на електрическия ток се съпровожда с преобразуване на електрическата енергия в неелектрическа. За охарактеризиране на тези процеси се въвеждат т.нар. параметри на елементите на електрическата верига.

[прочети още]
30 август 2021
Електрически вериги

Електрическата верига се нарича съвкупност от източници на електрическа енергия , предавателни линии и консуматори, процесите , в която могат да се опишат с помощта на величините е.д.н. , електрическо напрежение и електрически ток.

[прочети още]